Wydrukuj tę stronę

VK9XSP - Analizy słyszalności. Aktualizacja dla zakresu 18-26.10

Kolega Ryszard SP9GR wykonał analizy słyszalności dla wyprawy VK9XSP. Bardzo dziękujemy. Do nawiązania łączności z wyprawą jest jeszcze kilka dni. Warto skorzystać z przygotowanych informacji. Poniżej informacja od Kolegi Ryszarda SP9GR oraz linki do pobrania plików z analizami słyszalności. Najnowsza analiza jest wykonana dla zakresu dat od 18 do 26 października.

W nawiązaniu do rozmowy z Romanem SP9FOW przeprowadzonej przed wyjazdem na VK9 przesyłam Koledze graficzne analizy słyszalności wyprawy VK9XSP emisją CW na różnych pasmach za okres od 18 OCT do 21 OCT 2014 z podziałem na rejony świata i ogółem ALL.

Analizy wykonałem na podstawie baz RBN przetworzonych własną aplikacją.

Pliki graficzne w formacie BMP (spakowane zip-em) opisane są nazwami sugerującymi ich zawartość np: VK9XSPinEU20m.bmp - zawiera wizualizację spotów jakie przesłały skimmery europejskie do RBN dla VK9XSP za pasmo 20m - jest to kompilacja dobowa za cały dotychczasowy okres pracy tj do 21.10.2014.

Brak wykresu oznacza za określone pasmo i kierunek wynika z braku zarejestrowanych rekordów w bazie RBN co nie jest oczywiście równoznaczne z brakiem słyszalności.
Obrazki z analiz przesyłam do wykorzystania wg uznania - w tym do swobodnego publikowania ich również na stronie internetowej wyprawy - decyzję pozostawiam Koledze jako członkowi ekipy wspierającego wyprawę z kraju.

Może to stanowić dodatkową informacje dla kolegów "polujących" na polską wyprawę na Christmas Isl. - a nie posiadających możliwości samodzielnego wykonania takich analiz.
Jeśli będzie zainteresowanie taką publikacją będę dostarczał wykresy (narastająco) za kolejne okresy pracy wyprawy.

Dla porównania przesyłam analizy za ten sam okres wykonane dla wyprawy VK9DLX - oczywiście należy przy porównaniach uwzględnić "potencjał wagowo-klilowatowy" (HI) jakim dysponuje wyprawa DL oraz lokalizacje przesuniętą o około +2h na wschód (tych analiz proponuję nie publikować!!!).

Pozdrawiam i życzę owocnej lektury analiz.

Ryszard, SP9GR


>>> VK9XSP - Analiza słyszalności (18-26.10) 

>>> VK9XSP - Analiza słyszalności (18-21.10) 

>>> VK9DLX - Analiza słyszalności (18-21.10)

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
SP DX Club

Strona internetowa: www.spdxc.org/