Wydrukuj tę stronę

Lista osiągnięć. Bieżące wyniki

Poniższe zestawienie osiągnięć członków SPDXC zostało utworzone w oparciu o analizę składek członkowskich i składa się z trzech części:

 

  1. Członkowie, którzy opłacili składki najpóźniej do końca roku poprzedzającego datę publikacji osiągnięć jak i ze składką za rok bieżący.
  2. Członkowie, którzy opłacili składki a Sekretariat posiada ich deklarację członkowską, ale nie utworzyli do tej pory pliku elektronicznego ujęci są ze stanem 000/000.
  3. Członkowie, u których stwierdzono brak składek ujęci są na końcu zestawienia z adnotacją o braku składki!

Po stwierdzeniu przez Skarbnika SPDXC opłacenia zaległych składek, Sekretariat odblokuje konto członka i jego osiągniêcie będzie publikowane w pierwszej części tabeli. Życzę sobie i wszystkim, aby dwie ostatnie części tabeli jak najszybciej mogły zniknąć z naszych publikacji.

 

 

Jeśli ktokolwiek stwierdzi, że aktualne dane nie są poprawne, proszony jest o zgłoszenie tego faktu do Sekretariatu SPDXC.

Stany osiągnięć generuje program do obsługi Sekretariatu SPDX Clubu przygotowany przez Kolegę Marka SP7DQR

 

Sekretarz Krajowy SPDXC
Marian Słupski
skr. pocztowa 111
55-200 Oława
E-mail: lub

 

 

Artykuły powiązane