Odznaka Honorowa PZK dla Stowarzyszenia SPDXC

Minęło 55 lat od chwili, gdy w dniach 21-23 września 1962 r. w Wiśle – Malince odbył się pierwszy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy SP DX Clubu. Zjazd poprzedzony był uchwałą Plenum Zarządu Głównego PZK z dnia 25 stycznia 1959 r., dotyczącą utworzenia w ramach PZK - klubów specjalistycznych.

Z tej okazji, a także w uznaniu wzorowej współpracy pomiędzy naszymi organizacjami, na samym początku 48 Zjazdu SP DX Clubu, Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF przekazał na ręce Prezesa Andrzeja Dzierzkowskiego SP8LBK Odznakę Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców nr 1005 nadaną Stowarzyszeniu SPDXC uchwałą Zarządu Głównego PZK z dnia 13 maja 2017 r.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony