FSF_PAGE_HEAD

FAQS - CQWW

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zawodów CQ WW DX Contest

Tak, możesz pracować na wielu pasmach i przesłać dziennik do klasyfikacji tylko za jedno pasmo.

Przede wszystkim musisz pamiętać, że twój dziennik musi zawierać wszystkie łączności przeprowadzone w zawodach.

Po drugie w nagłówku pliku Cabrillo musisz podać odpowiednią nazwę kategorii jednopasmowej (np. CATEGORY-BAND: 20M). Dzięki temu tylko łączności z pasma 20m będą wykorzystane do obliczenia twojego wyniku, a pozostałe zostaną wykorzystane do kontroli.

Pamiętaj więc: prześlij tylko jeden dziennik, zawierający wszystkie łączności! Jeśli prześlesz kilka dzienników, każdy kolejny przesłany dziennik nadpisuje przesłany wcześniej.

Jeżeli zauważyłeś błędy w twoim logu, który już wysłałeś, wprowadź niezbędne korekty i prześlij ponownie twój dziennik. Kolejne przesłanie dziennika powoduje nadpisanie logu wyslanego wcześniej. Inaczej mówiąc: weryfikacji będzie podlegać ostatnia wersja pliku, którą wysłałeś.

Nie, takie praktyki nie są dozwolone. Regulamin zawodów mówi:

Uczestnicy muszą pracować w zawodach zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z wybranej kategorii uczestnictwa podczas wykonywania jakichkolwiek czynności, które przyczyniają się do zwiększenia zgłoszonego wyniku”.

Praca na jednym paśmie oznacza, że wszelka aktywność zmierzająca do zwiększenia wyniku odbywa się tylko na tym jednym, wybranym paśmie. Możesz przeprowadzać łączności na innych pasmach, ale nie możesz tych stacji prosić o wykonanie QSY lub umawiać łączności (SKED).

Nie, nie należy usuwać żadnych łączności z dziennika! To może spowodować, że inna stacja, która przeprowadziła z tobą QSO, straci punkty za taką łączność.

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz usunąć QSO, umieść znak „X-„ na początku linii z taką łącznością w pliku Cabrillo, np.

X-QSO: 7023 CW 2009-05-31 0033 AK1W 599 2057 K1AR 599 609

Oprogramowanie sprawdzające nie zaliczy tobie takiej łączności, ale zaliczy korespondentowi.

W dzienniku należy umieszczać liczby oznaczające pełny numer strefy, ponieważ takich informacji będzie oczekiwać oprogramowanie sprawdzające dzienniki.

Nie jest więc istotne, że korespondent nadaje „skrócone cyfry” (np. "5NN" zamiast "599" albo "A5" zamiast "15"): to po twoje stronie leży odpowiedzialność za przekonwertowanie takich komunikatów z odebranej postaci alfanumerycznej na postać numeryczną.

Tak, uczestnik może pracować z własnej stacji używając swojego znaku, w tych samych zawodach biorąc także udział w pracy stacji Multi-Op.

Tak, loguj wszystkie łączności, nawet jeśli są to duplikaty.

Na przykład… XX9XX nawiązuje łączność z K5ZD, ale loguje znak jako K5ZB. Z kolei K5ZD loguje poprawnie znak XX9XX. Później stacja XX9XX ponownie nawiązuje łączność z K5ZD, tym razem poprawnie logując znak, zaś K5ZD loguje duplikat.

W powyższym wypadku oprogramowanie sprawdzające zalicza K5ZD jedną łączność z XX9XX i punkty za tę łączność, a drugą łączność traktuje jako duplikat (zero punktów, bez dodatkowych punktów karnych). Z kolei w przypadku XX9XX oprogramowanie oznacza jedną łączność jako pomyłkę w odbiorze, a drugie QSO jak prawidłową łączność.

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony