Komisja współzawodnictwa Intercontest KF po akceptacji Zarządu SPDXC postanowiła w wynikach tegorocznego współzawodnicta uwzględnić zawody EUHFC, które odbywają się w pierwszą niedzielę sierpnia.

CQWW

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zawodów CQ WW DX Contest

Tak, możesz pracować na wielu pasmach i przesłać dziennik do klasyfikacji tylko za jedno pasmo.

Przede wszystkim musisz pamiętać, że twój dziennik musi zawierać wszystkie łączności przeprowadzone w zawodach.

Po drugie w nagłówku pliku Cabrillo musisz podać odpowiednią nazwę kategorii jednopasmowej (np. CATEGORY-BAND: 20M). Dzięki temu tylko łączności z pasma 20m będą wykorzystane do obliczenia twojego wyniku, a pozostałe zostaną wykorzystane do kontroli.

Pamiętaj więc: prześlij tylko jeden dziennik, zawierający wszystkie łączności! Jeśli prześlesz kilka dzienników, każdy kolejny przesłany dziennik nadpisuje przesłany wcześniej.

Tak, uczestnik może pracować z własnej stacji używając swojego znaku, w tych samych zawodach biorąc także udział w pracy stacji Multi-Op.

Tak, loguj wszystkie łączności, nawet jeśli są to duplikaty.

Na przykład… XX9XX nawiązuje łączność z K5ZD, ale loguje znak jako K5ZB. Z kolei K5ZD loguje poprawnie znak XX9XX. Później stacja XX9XX ponownie nawiązuje łączność z K5ZD, tym razem poprawnie logując znak, zaś K5ZD loguje duplikat.

W powyższym wypadku oprogramowanie sprawdzające zalicza K5ZD jedną łączność z XX9XX i punkty za tę łączność, a drugą łączność traktuje jako duplikat (zero punktów, bez dodatkowych punktów karnych). Z kolei w przypadku XX9XX oprogramowanie oznacza jedną łączność jako pomyłkę w odbiorze, a drugie QSO jak prawidłową łączność.

Nie, takie praktyki nie są dozwolone. Regulamin zawodów mówi:

Uczestnicy muszą pracować w zawodach zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z wybranej kategorii uczestnictwa podczas wykonywania jakichkolwiek czynności, które przyczyniają się do zwiększenia zgłoszonego wyniku”.

Praca na jednym paśmie oznacza, że wszelka aktywność zmierzająca do zwiększenia wyniku odbywa się tylko na tym jednym, wybranym paśmie. Możesz przeprowadzać łączności na innych pasmach, ale nie możesz tych stacji prosić o wykonanie QSY lub umawiać łączności (SKED).

Termin określający ręczne urządzenie, tj. takie które mieści się w ludzkiej dłoni. Zwykle odnosi się to do przenośnych urządzeń przeznaczonych do pracy w pasmach 2m i/lub 70cm.

W polskim slangu radioamatorskim funkcjonuje ten termin funkcjonuje często we wprost zapożyczonej wersji. Np. można uslyszeć stwierdzenia typu: kupiłem sobie handhelda itp.

W dzienniku należy umieszczać liczby oznaczające pełny numer strefy, ponieważ takich informacji będzie oczekiwać oprogramowanie sprawdzające dzienniki.

Nie jest więc istotne, że korespondent nadaje „skrócone cyfry” (np. "5NN" zamiast "599" albo "A5" zamiast "15"): to po twoje stronie leży odpowiedzialność za przekonwertowanie takich komunikatów z odebranej postaci alfanumerycznej na postać numeryczną.

Nie, nie należy usuwać żadnych łączności z dziennika! To może spowodować, że inna stacja, która przeprowadziła z tobą QSO, straci punkty za taką łączność.

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz usunąć QSO, umieść znak „X-„ na początku linii z taką łącznością w pliku Cabrillo, np.

X-QSO: 7023 CW 2009-05-31 0033 AK1W 599 2057 K1AR 599 609

Oprogramowanie sprawdzające nie zaliczy tobie takiej łączności, ale zaliczy korespondentowi.

Jeżeli zauważyłeś błędy w twoim logu, który już wysłałeś, wprowadź niezbędne korekty i prześlij ponownie twój dziennik. Kolejne przesłanie dziennika powoduje nadpisanie logu wyslanego wcześniej. Inaczej mówiąc: weryfikacji będzie podlegać ostatnia wersja pliku, którą wysłałeś.

Najbliższe zawody zaliczane do współzawodnictwa Intercontest KF: CQ WPX Contest CW
Termin: 29.05 - 30.05
Strona/regulamin zawodów: https://cqwpx.com/
Rekordy stacji SP: http://sp3key.com/wyniki/wpx_ssb_x.php (strona SP3KEY)

UWAGA: w pliku Cabrillo członkowie SP DX Clubu jako klub (CLUB-COMPETITION) podają nazwę: SP DX CLUB.

Wiadomości DXNews.com

DX Engineering Radio Blog

Podcasty QSO Today

 • KM6TVJ
  Episode 402 - Geoffrey Mark - KM6TVJGeoffrey Mark,...
 • N7RR
  Episode 401 - Bruce Prior - N7RRBruce Prior, N7RR,...
 • 4Z1UG-400
  Episode 400 - Eric Guth 4Z1UG with Jim Wilson K5NDJim...
 • K0IZ
  Episode 399 - John Raydo - K0IZJohn Raydo, K0IZ, had...
 • VE6EY
  Episode 398 - John Fallows - VE6EYJohn Fallows,...
Powrót na górę strony