CQ WW WPX Contest. Ważne zmiany regulaminów zawodów

W 2021 roku nastąpią dość istotne zmiany w regulaminach zawodów CQ WW WPX RTTY, SSB oraz CW. Między innymi pojawią się nowe kategorie oraz zlikwidowany zostanie podział na "Assisted" i "Unassisted" w grupie kategorii Single Operator.  

Pierwsza z istotnych zmian to nowa kategoria: Multi-Transmitter Distributed. W tej kategorii możliwe będzie transmitowanie sześciu sygnałów: po jednym na każdym paśmie. Przy tym stacje będą mogły znajdować się różnych lokalizacjach, ale te stacje oraz wszystkie wykorzystywane urządzenia (w tym sterowane zdalnie) muszą znajdować się na terenie jednego podmiotu DXCC i jednej strefy WAZ. Jest to nowa, samodzielna kategoria. Jej wprowadzenie nie ma na celu zastąpienia obecnie istniejących kategorii Multi-OP.

Kolejna istotna zmiana: wykorzystywanie systemów powiadamiania (takich jak DX Cluster) będzie dostępne we wszystkich kategoriach Single Operator w CQ WW WPX SSB oraz CW Single Operator. Wyjątkiem są tylko podkategorie Single Operator Classic. Ta zmiana jednocześnie powoduje wyeliminowanie konieczności nagrywania audio całych zawodów. Główne przesłanki do wprowadzenia tej zmiany (powodującej połączenie w jedno kategorii Single Op Assisted oraz Unassisted) są  m.in. następujące:

 • Wykorzystanie systemów powiadamiania w kategoriach z jednym operatorem jest dopuszczone w 70% (33 za 47) międzynarodowych zawodów, których regulaminy zostały przeanalizowane (w tym zawodów CQ WPX RTTY);
 • Wykorzystanie technologii, w tym ich coraz większe zintegrowanie z wykorzystywanym sprzętem sprawia, że wyznaczenie jasnego podziału pomiędzy „assisted” oraz „unassisted” jest coraz bardziej problematyczne.
 • Ta decyzja zrównuje warunki współzawodnictwa CQ WW WPX SSB/CW z tymi obowiązującymi w CQ WW WPX RTTY.  Wykorzystanie systemów powiadamiania w zawodach CQ WW WPX RTTY jest dozwolone od połowy lat 90.

Podkategorie Single Operator Classic nadal zawierają zakaz używania systemów powiadamiania i powinny być traktowane jako „unassisted”. Ponadto maksymalny czas pracy w zawodach dla podkategorii Single Operator Classic został zredukowany z 36 do 24 godzin.

Ponadto z regulaminu zawodów zostały usunięte podkategorie Multi-Operator Single Transmitter High oraz Low Power Classic.

Pełny regulamin zawodów, obejmujący opisane zmiany, zostanie opublikowany na początku roku 2021 na stronie internetowej „CQ” www.cq-amateur-radio.com oraz na stronie zawodów: www.cqwpx.com.

Wyświetlony 40 razy

Ostatnio zmieniany środa, 18/11/2020

Media

Najbliższe zawody zaliczane do współzawodnictwa Intercontest KF: CQ WW DX Contest CW
Termin: 28.11 - 29.11
Strona/regulamin zawodów: https://cqww.com/
Rekordy stacji SP: strona SP3KEY

UWAGA: w pliku Cabrillo członkowie SP DX Clubu jako klub (CLUB-COMPETITION) podają nazwę: SP DX CLUB.

Wiadomości DXNews.com

DX Engineering Radio Blog

Podcasty QSO Today

 • N4RH
  Episode 328 - Ralph Haller -...
 • W0SJ
  Episode 327 - Stan Johnson -...
 • W7SCY
  Episode 326 - Bob Weed -...
 • N2RJ
  Episode 325 - Ria Jairam -...
 • KR7RK
  Episode 324 - Keith Schlottman -...
Powrót na górę strony