Wydrukuj tę stronę

SP6BOW - 1000 punktów w RSGB-IOTA

ImageAndrzej SP7GAQ poinformowa³, ¿e pierwsz± polsk± stacj± która we wspó³zawodnictwie RSGB-IOTA osi±gnê³a pu³ap 1000 punktów jest Augustyn SP6BOW (stan na dzieñ 1 lutego 2010). Wiêcej szczegó³ów na stronie [RSGB IOTA].

Serdecznie gratulujemy Augustynowi SP6BOW i ¿yczymy kolejnych sukcesów w polowaniu na IOTA.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
SP DX Club

Strona internetowa: www.spdxc.org/