Współzawodnictwo 60 metrów. Stan na dzień: 2017-09-30

Lp

Znak

CW

PHONE

DIGITAL

MIXED

Ostatnia aktualizacja

1

SP9RPW

13

0

45

47

2017-09-30

2

SP7AWG

25

1

35

46

2017-09-30

3

SP5ELA

10

2

26

32

2017-09-30

4

SP5UAF

12

0

25

30

2017-09-30

5

SP7IIT

9

1

24

25

2017-09-30

6

SP5PBE

6

1

6

6

2017-09-30

7

SP5OXJ

0

0

2

2

2017-06-30

Tabela obejmuje ilości krajów na poszczególnych pasmach z uwzględnieniem następujących warunków:
- kraje według aktualnej listy DXCC (bez deleted)
- stacje uznane przez DXCC
- kraje potwierdzone kartami QSL, na LoTW oraz eQSL

Gratulacje dla wszystkich, którzy zdecydowali się zaprezentować swoje osiągnięcia, zaś w szczególny sposób oczywiście dla czołówki zestawienia. Na razie najlepsi z nas zbliżają się do 50 DXCC. Ciekawe, kto jako pierwszy osiągnie 100 DXCC? Z pewnością wiele krajów potwierdza się drogą elektroniczną, ale jeśli ktoś posiada także ciekawe tradycyjne karty QSL za 60m, zachęcam do przesyłania kopii (na mój adres email) – z przyjemnością umieszczę na stronie SPDXC. Poniżej karta za QSO z 3D2AG otrzymana przez Jacka SP9RPW (TNX za przesłanie). 

3D2AG

Wiadomości ze świata:

 • 5T - Na 60 metrach pojawiała się wyprawa 5T5OK. Zapewne niektórym z nas udało się nawiązać QSO.
 • 5Z -Dostęp do pasma 60m uzyskała Kenia. Radioamatorom przyznano zakres od 5275kHz do 5450 kHz na zasadach drugorzędności. Dozwolone są wszystkie emisje i praca mocą 400W PEP.
 • H40 - Stan LZ1GC będzie ponownie aktywny jako H40GC z Temotu Province (OC-100). Od 30 września do 20 października. Wszystkie pasma, w tym także 60 metrów. QSL via znak domowy: dorect, LoTW oraz via OQRS (ClubLog). Stan zapowiedział, że dla stacji z Europy będzie na 60 metrach około 07:30 GMT. Ten okres czasu będzie dzielony z jego aktywnością na 160m i 80m.
 • KG4 – W październiku można spodziewać się aktywności z Guantanamo Bay grupy amerykańskich krótkofalowców, począwszy od 6 października. Będą pracować w paśmie 60m. W4WV będzie używał znaku KG4WV, a jego pobyt potrwa do 20 października. W6HGF będzie aktywny jako KG4HF w tym samym okresie czasu. KQ4LA będzie używał znaku KG4LA, a jego aktywność potrwa przez tydzień. QSL via znaki domowe.
 • T2 – W okolicach 20 października na Tuvalu będzie przebywał służbowo Tony 3D2AG. Zapowiedział, że w tym czasie będzie aktywny w pasmach amatorskich (także 60m). QSL via 3D2AG.
 • XT - Harald DF2WO będzie aktywny jako XT2AW od 29 września do 30 października. Zapowiada, że każdej nocy będzie aktywny na 60 metrach. QSL via M0OXO
  Blog dotyczący aktywności w paśmie 60 metrów można znaleźć na stronie http://dxworld.com/60mlog.html.

Powyższe wiadomości zostały opracowane na podstawie biuletynu wysyłanego przez Joe W8GEX. Aby zapisać się na listę wysyłkową, należy napisać do Joe na adres .

Tomek Barbachowski
SP5UAF

 


 

Powiązane z treścią pliki do pobrania z działu Download
Nazwa pliku/plików Data dodania Wielkość pliku Ilość pobrań    
Współzawodnictwo 60 metrów 1.0 2017-10-02 15:29:43 195.12 KB 86 Pobierz

Współzawodnictwo 60 metrów

 1. Współzawodnictwo jest otwarte dla wszystkich krótkofalowców SP.
 2. Współzawodnictwo obejmuje pasmo 60 metrów.
 3. Uznawane są wyniki według deklarowanych stanów (ilość potwierdzonych podmiotów DXCC), opartych na bazie posiadanych kart QSL oraz potwierdzeń uzyskanych za pośrednictwem LoTW (Logbook of the World) oraz eQSL.
 4. Współzawodnictwo prezentuje wyniki potwierdzonych podmiotów w podziale na CW, PHONE i Digital oraz MIXED.
 5. Zaliczane są tylko kraje aktualne (bez deleted) według Listy DXCC.
 6. Do współzawodnictwa nie będą zaliczane aktywności stacji nieuznawanych przez DXCC.
 7. Prowadzący współzawodnictwo ma prawo do weryfikacji w dowolnej formie (np. prosząc o przedstawienie wykazu znaków potwierdzonych krajów na poszczególnych emisjach i na tej podstawie wybiórcza weryfikacje kart).
 8. Decyzje prowadzącego są wiążące.
 9. Tabela współzawodnictwa będzie ukazywała się co kwartał.
 10. W przypadku braku uzupełnienia w danym kwartale zostanie uwzględniony jeden raz stan poprzedni.
 11. Publikacje tabeli współzawodnictwa będą zamieszczane na stronie internetowej SP DX Clubu oraz w zainteresowanych czasopismach.

Współzawodnictwo 60 Metrów prowadzi Tomek Barbachowski SP5UAF: . Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną. Aby osiągnięcia zostały ujęte w zestawieniu za dany kwartał, należy je przesłać najpóźniej w ostatnim dniu kwartału. Zgłoszenia prosimy podawać np w następującej postaci, SP5UAF, CW: 5, PHONE: 1, DIGI: 1, MIXED: 5

Poniższe zestawienie osiągnięć członków SPDXC zostało utworzone w oparciu o analizę składek członkowskich i prezentuje osiągnięcia członków SPDXC, którzy opłacili składki najpóźniej do końca roku poprzedzającego datę publikacji osiągnięć jak i składką za rok bieżący.

Na stronie internetowej SP DX Clubu zaktualizowane zostały tabele współzawodnictw SPDXM, 9 Pasm, IOTA i SP-A-HC wg. stanów na dzień: 2016-12-31.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami i życzymy Wszystkim wielu krótkofalarskich (i nie tylko) sukcesów w 2017 roku. Jednocześnie dziękujemy Andrzejowi  SP8FNA, Ryszardowi SP5EWY, Augustynowi SP6BOW i Mikołajowi SP5CJQ
za skrupulatne prowadzenie i aktualizowanie wspomnianych zestawień...

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony