Terminy

Terminy (2)

Ryszard K1CC i Tom K3TW zapraszają do udziału w zawodach Florida QSO Party. Poniżej zaproszenie od K1CC i K3TW.

Ryszard K1CC:
Załączam list od Tom'a K3TW z zaproszeniem na zawody Florida QSO Party. Tom jest polskiego pochodzenia (trzecie pokolenie), starsi krótkofalowcy będą go pamiętać jako SO5TW w latach 1994-1997, był pracownikiem Ambasady
Amerykańskiej w Warszawie.

Te zawody mają specyficzny charakter, bo jest kategoria w zawodach dla mobilnych  i przenośnych stacji.  Stacje "mobile" w samochodach jeżdżą po całej Florydzie i uruchamiają wszystkie "county".

Do Zarządu SP DX Clubu wpłynęło zaproszenie do udziału w zawodach YUDX Contest 2019.
Zawody odbędą się w dniach 20-21 kwietnia 2019 roku od 7:00 UTC w sobotę do 7:00 UTC w niedzielę.
Więcej informacji na stronie http://yudx.yu1srs.org.rs/2019/

Regulamin w załączeniu!

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony