Stan na dzień: 2018-02-28

Znak

Imię i nazwisko

Nr kandydacki

Data publ.

Rekomendacje

SQ3REA

Agnieszka Czajka

0942/K

27-09-2017

SP7SP, SP5ADX

SP7SQK

Edward Stanis?aw Tomaniak

0941/K

27-09-2017

SQ5LTL, SP7CDG

W przypadku posiadania informacji o negatywnych działaniach dla dobrego imienia SPDXC w/w kandydatów do SPDX Klubu prosimy o poinformowanie Sekretariatu SPDXC o tym fakcie.

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony