Plakiety SPDXC za osiągniecia DX

Zarząd SPDXC, wzorem DXCC, chcąc pozyskać dodatkowe finanse na wspieranie wypraw DX-owych, które są bardzo pożądane przez DX manów zdecydował się na wydawanie członkom SPDXC specjalnych plakiet (grawertonów) za najwyższe osiągnięcia w zdobywaniu krajów. Ze względów formalnych obsługę finansową powierzyliśmy stowarzyszeniu SP QRO (Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu Krótkofalarskiego). W tym celu prezesi SPDXC i SP QRO podpisali stosowną umowę. Wprowadzono dwie plakiety:

 

 1. Trzystopniowa Plakieta SPDXC, za osiągnięcie 100 - 200 - 300 krajów, z nalepkami: 100; 200; 300.
 2. Dwustopniowa Plakieta SPDXC TOP, ze stopniowaniem: TOP - ekwiwalent DXCC Honor Roll oraz TOP Nr 1 - ekwiwalent DXCC Honor Roll No 1.

 

Regulamin wydawania plakiet:

 1. Występujący o wydanie plakiety musi mieć opłacone na bieżąco składki członkowskie SPDXC.

 2. Do każdego stopnia niezbędne jest potwierdzenie przez sekretarza krajowego SPDXC posiadania określonego dorobku wymaganego stopniem plakiety (100; 200; 300; TOP; TOP Nr 1), liczą się wyłącznie podmioty aktualne (bez skreślonych), zgodnie z listą DXCC.

 3. Występujący wpłaca dotację, w kwocie od 120 PLN na plakietę na konto Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Sportu Krótkofalarskiego SP QRO; Bystrzyca, ul. Gen.J.Bema 1; 55-200 Oława; nr 32 1950 0001 2006 0691 3218 0002  z podaniem w tytule wpłaty następujących informacji:
  a. Plakieta SPDXC,
  b. znak/znaki,
  c. imię, nazwisko,
  d. stopień plakiety.

  Przykład: 
  Plakieta SPDXC/SP…../Jan Ko….../(100,200,300,TOP/TOP Nr1)

 4. Kopię dowodu wpłaty, występujący przesyła, droga mailową do sekretarza krajowego SPDXC.

 5. Sekretarz krajowy potwierdza drogą mailową w stowarzyszeniu SP QRO dorobek występującego po czym SP QRO wysyła plakietę, w ciągu miesiąca od potwierdzenia, do wnioskodawcy.

 6. W wypadku podwyższenia dorobku sposób postępowania jest taki sam, z zaznaczeniem że kwota dotacji za nalepki 200, 300 i Nr 1 to minimum 20 PLN.

 7. Wszelkie korekty niniejszego Regulaminu wnoszone są na bieżąco w miarę zmian regulaminów DXCC i SPDXC.

 

 • deska n1m.jpg
 • deska n2m.jpg
 • deska n3m.jpg
 • deska n4m.jpg

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony