Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich członków SPDX Clubu od początku jego powstania tj. 19-09-1959. Składa się kolejno z następujących elementów:

 • numer członkowski w kolejności rosnącej
 • znak członka SPDXC
 • nazwisko i imię (mogą niektóre człony mieć zgubione polskie znaki - jeśli ktoś to stwierdzi prosimy dać znać)
 • inne używane lub obecne znaki wywoławcze
 • aktualny statusu członkowski - dotyczy to przede wszystkim członków zmarłych SK ze znaną w Sekretariacie dokładną lub przybliżoną datą śmierci. Opis "ex" oznacza, że była jakaś niepełna informacja o zmianie znaku lub kraju członka
 • data wstąpienia do SPDXC
 • aktualne osiągnięcia w potwierdzonych podmiotach DXCC (stan 000/000 - oznacza brak pliku elektronicznego)
 • ostatnie osiągnięcia członka wg dokumentacji - dotyczy to członków SK jak i "nieaktywnych" oraz daty ostatniej weryfikacji odnotowanej w posiadanych dokumentach (w związku ze zmianami na Liście DXCC stany osiągnięć mogą się różnić od publikowanych gdyż wymaga to ręcznego przejścia przez dokumentację SPDX Klubu wszystkich członków i dokonania aktualizacji, jeśli skreślone PJ4 i PJ7 były u tych członków zweryfikowane przed dniem skreślenia tj. 01-01-2011 poprzez przesunięcie tych podmiotów do wykazu skreślonych, obecnie przekracza to możliwości czasowe Sekretarza. Te nieścisłości dotyczą tylko tych członków, którzy nie zweryfikowali się przed datą skreślenia)
 • uwagi dodatkowe gdzie:
  • brak dokumentacji - oznacza braku karty przebiegu osiągnięć członka
  • brak deklaracji - członek nie wypełnił deklaracji członkowskiej pozwalającej na pełne przetwarzanie danych osobowych członka
  • brak pliku elektronicznego - członek nie utworzył pliku elektronicznego swoich osiągnięć

Jeśli ktokolwiek widzi, że dane są nieprawidłowe lub niepełne proszony jest o poinformowanie Sekretariatu o tym fakcie, email:  lub 

Zależy nam na uzupełnieniu tego wykazu - zwłaszcza o członkach zmarłych (daty śmierci) lub tych, gdzie nie ma w ogóle dokumentów, podania dodatkowych używanych znaków, członkach - emigrantach itp.

 

 

Marian Słupski SP6M
Sekretarz Krajowy SPDXC

 

 

Lista SPDXC All Time. Stan na dzień: 2016-06-17.

Nr cz.

Znak

Inne znaki

Status

Data wstąpienia

Stan elek.

Stan z dok.

Ostatnia weryf.

Dok. uwagi

Dok. elektr.

1

SP7HX

SP1LP

SK

1959-09-19

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

2

SP3PL

1959-09-19

295/316

2007-12-02

3

SP8CK

SP5CK

SK 1989-08-19

1959-09-19

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

4

SP5HS

SK 2016-08-01

1959-09-19

189/207

1994-03-01

5

SP2AP

SK 1998-06-24

1959-09-19

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

6

SP5GX

SK 1997-07-31

000/000

297/316

1996-05

brak pliku elektronicznego

7

SP9DT

SK 1964-04-22

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

8

SP8AG

1959-10-10

333/364

2007-12-31

9

SP9RF

SK 1989-12-02

1959-10-29

000/000

258/287

1988-10

brak pliku elektronicznego

10

SP6FZ

TPAR, SP1AR, SP3AR

SK 1969-12-15

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

11

SP8HR

SK 2003-08-13

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

12

SP2BE

SP1LX

SK 2002-02-15

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

13

SP8CP

SK 1975-05-09

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

14

SP6LV

SP2LV

SK 2017-01-25

1960-02-18

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

15

SP9EU

SK 1989-12-30

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

16

SP6BZ

SK 2006-04-18

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

17

SP8EV

SK 1980-06-11

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

18

SP6AAT

SP6F

1960-08-30

324/360

2008-09-07

19

SP8MJ

SP1MJ

SK 1999-09-02

000/000

257/268

1990-09

brak pliku elektronicznego

20

SP8HU

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

21

SP7AZ

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

22

SP9TA

SK 1999-06-15

1960-12-11

000/000

295/318

1998-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

23

SP3AK

SP1KM

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

24

SP3PK

SP1SJ

SK 2008-01-29

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

25

SP5YY

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

26

SP5XM

SK 2015-02-01

1961-05-12

000/000

250/270

1980-12

brak pliku elektronicznego

27

SP9KJ

1961-05-12

328/361

2012-10-06

28

SP3DG

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

29

SP7HT

SP8HT

1961-06-10

339/374

2011-12-03

30

SP5AD

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

31

SP9ADU

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

32

SP9JA

1962-01-25

000/000

195/203

1980-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

33

SP9NH

1962-03-07

290/306

2008-02-06

34

SP5ACN

1962-06-01

339/368

2012-06-03

35

SP9ACK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

36

SP3HD

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

37

SP9SF

SP1BA

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

38

SP1AFM

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

39

SP9FR

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

40

SP9PT

1962-09-22

339/369

2011-12-18

41

SP5CS

SK 2000-01-21

1962-09-22

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

42

SP2HL

DL8YCN

SK 2015-12-28

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

43

SP8SZ

SP3AS

SK 1968-01-09

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

44

SP8AJK

1963-04-06

339/369

2011-10-18

45

SP8SR

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

46

SP2BA

SK 1988-05-08

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

47

SP9DN

1963-05-19

000/000

123/133

1978-04

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

48

SP2AIB

1963-06-25

000/000

188/201

1978-01

brak pliku elektronicznego

49

SP5AEF

SK 1999-07

1963-07-16

000/000

264/272

1998-01

brak pliku elektronicznego

50

SP9QS

SK 1998

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

51

SP9AIM

1963-10-09

000/000

209/215

1989-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

52

SP8AAH

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

53

SP2AJO

SK 2014-11-28

1963-12-10

339/366

2011-12-31

54

SP9AJL

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

55

SP8AOV

1964-11-05

000/000

213/221

1981-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

56

SP6ALL

SK 2015-11-12

1964-11-28

303/318

2011-02-14

57

SP9UH

1965-02-14

326/342

2016-06-02

58

SP6AKK

1965-03-04

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

59

SP9KZ

SP9AOX

SK 2004-11-16

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

60

SP9DH

SK 1997-07-01

1965-03-14

000/000

233/252

1984-04

brak pliku elektronicznego

61

SP3AIJ

SK

1965-05-25

000/000

252/263

1981-08

brak pliku elektronicznego

62

SP2IU

1965-07-14

316/334

2008-10-08

63

SP8ABQ

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

64

SP2AEO

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

65

SP5YC

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

66

SP9YP

SK 1992

1965-10-28

000/000

198/206

1990-06

brak pliku elektronicznego

67

SP5ARN

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

68

SP3AOT

SK 2009-04-16

1965-10-12

200/208

2007-03-13

69

SP6AEG

1966-01-20

339/356

2011-11-13

70

SP6SO

1966-01-25

207/215

1994-05-01

71

SP5AFL

1966-02-20

000/000

224/239

1987-10

brak pliku elektronicznego

72

SP5NE

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

73

SP9ANT

1966-06-04

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

74

SP8TQ

SK 2014-01-26

1966-01-01

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

75

SP4JF

SK 1987 przed

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

76

SP6AZY

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

77

SP7AOD

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

78

SP2AOB

1966-10-01

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

79

SP9ANH

SK 2007-12-11

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

80

SP5YL

1967-04-29

115/122

1994-05-01

81

SP1NJ

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

82

SP1BHX

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

83

SP8ARY

1967-09-21

331/347

2009-01-13

84

SP8ARK

SK 1998-07

1967-09-09

000/000

250/257

1987-11

brak pliku elektronicznego

85

SP6AXF

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

86

SP8ARU

1968-02-29

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

87

SP9ZD

SK 1999-11-17

1968-02-29

000/000

194/199

1990-10

brak pliku elektronicznego

88

SP8AWP

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

89

SP9AI

SP9AXV

1968-04-25

339/365

2011-12-29

90

SP3AMZ

1968-05-12

261/265

2008-12-07

91

SP1ACA

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

92

SP3BQ

SP3BQD

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

93

SP8BUH

1968-10-30

317/322

2016-04-23

94

SP8BMF

AA2US

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

95

SP9AOA

SK 2015-10-02

1968-10-30

328/343

2004-12-29

96

SP7ASZ

1968-10-30

339/356

2012-01-27

97

SP7BEB

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

98

SP8YA

1969-03-03

331/359

2005-12-15

99

SP9WY

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

100

SP2PI

SK 2016-01-18

1969-07-07

320/338

2008-01-29

101

SP5QP

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

102

SP5BB

1969-09-05

287/300

2004-03-18

103

SP5BAK

SK 2009-07-11

1969-10-08

000/000

326/341

1997-01-07

brak pliku elektronicznego

104

SP6BFK

SK 2014-09-14

1969-10-08

000/000

255/263

1996-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

105

SP8AJJ

1969-11-02

330/345

2010-02-28

106

SP8AQN

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

107

SP3AUZ

SK 1984-10-27

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

108

SP4AUQ

SK 2002

000/000

147/151

2001-04-29

brak pliku elektronicznego

109

SP4AWE

1970-03-03

000/000

250/255

1994-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

110

SP5WW

SK 1990-06-19

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

111

SP6BAA

SK 2015-11-04

1970-04-30

323/339

2012-10-07

112

SP9AHA

SK

1970-05-09

000/000

149/152

1985-02

brak pliku elektronicznego

113

SP6AWY

DF4FO

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

114

SP8AWL

1970-06-21

339/354

2012-07-06

115

SP2AVE

SK 2011-06-15

1970-07-17

000/000

315/329

2001-01-01

brak pliku elektronicznego

116

SP3AGE

1970-08-08

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

117

SP9BNY

1970-08-08

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

118

SP9ABE

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

119

SP3DOI

1970-08-21

000/000

302/324

1980-03

brak pliku elektronicznego

120

SP9BPF

SK 2008-12-31

1970-08-21

000/000

311/321

1993-12-27

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

121

SP5BSV

1970-10-04

000/000

281/299

1978-03

brak pliku elektronicznego

122

SP8NR

SP8CNR

1970-11-08

339/355

2011-12-27

123

SP9AMA

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

124

SP9AQY

SK 2004-03-29

1971-02-28

301/312

2002-11-26

125

SP9BLF

1971-05-03

240/249

2008-03-02

126

SP9CTW

1971-06-22

337/355

2011-10-16

127

SP8CFZ

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

128

SP8ASP

SK 2016-04-24

1971-09-28

000/000

143/148

1996-12-01

brak pliku elektronicznego

129

SP2AHD

SK 2000-09-04

1993-05-31

000/000

261/268

1995-03

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

130

SP3BLG

SK 2012-10-16

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

131

SP6GB

SK 2011-05-26

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

132

SP6AQA

DL1EEX

SK 2005-05

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

133

SP8ALT

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

134

SP9BDQ

DL9VDQ

1972-02-16

000/000

203/208

1981-09

brak pliku elektronicznego

135

SP3E

SP3CB

1972-03-12

339/352

2011-10-28

rezygnacja

136

SP9AJM

1972-03-14

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

137

SP5ATO

1972-06-14

339/356

2013-12-14

138

SP2JS

SK 1998-05-27

1972-06-14

000/000

312/332

1998-06

brak pliku elektronicznego

139

SP5BT

SK

1972-06-14

000/000

306/323

1982-06

brak pliku elektronicznego

140

SP9KR

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

141

SP6DMJ

1972-06-14

000/000

>200

1981-12

brak pliku elektronicznego

142

SP5DZI

QSY ?

1972-06-27

000/000

265/276

1982-04

brak pliku elektronicznego

143

SP3CDQ

SK 2007-11-04

1972-08-25

313/322

2007-11-04

144

SP2DVH

1972-09-30

000/000

194/200

1979-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

145

SP9ECH

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

146

SP7DTP

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

147

SP2BBD

SK 2008-02-23

1973-01-11

000/000

325/335

2002-11-14

brak pliku elektronicznego

148

SP8SIP

SP5SIP

SK

1973-01-26

000/000

283/289

1989-01

brak pliku elektronicznego

149

SP8ECV

1973-03-10

000/000

241/249

1981-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

150

SP9EEE

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

151

SP4EDQ

SP8EDQ, EA6UN

1973-05-01

000/000

245/253

1986-10

data wst?pienia niepewna

brak pliku elektronicznego

152

SP6AEW

DL4TH

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

153

SP6DXB

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

154

SP9ABU

1973-08-07

311/323

2003-05-18

brak dokumentacji

155

SP7AID

SP9AID

1973-08-16

339/344

2016-05-31

156

SP3KX

TPKX, SP1KX

SK 1981-06-13

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

157

SP6CTC

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

158

SP5QU

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

159

SP2FBC

1973-12-10

000/000

218/225

1994-04

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

160

SP9CV

1973-12-15

000/000

259/264

1984-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

161

SP2BMX

SP2B

1973-12-27

338/352

2015-08-24

162

SP6AOI

SK 2004-01-24

1974-04-27

000/000

207/212

2001-12-23

brak pliku elektronicznego

163

SP6EGC

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

164

SP5DVD

1974-05-25

309/321

2013-11-06

165

SP7AGA

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

166

SP1UZ

DF8WZ

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

167

SP5EWY

1974-09-26

339/360

2011-10-25

168

SP4CLX

N2TN

1974-12-27

000/000

199/207

1978-04

brak pliku elektronicznego

169

SP1DPA

1975-04-20

338/350

2012-03-03

170

SP9EFP

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

171

SP2EFU

1975-04-26

311/319

2014-05-25

172

SP7ATA

1975-07-19

320/330

2015-11-28

173

SP8CUJ

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

174

SP4AS

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

175

SP3HDB

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

176

SP2ZT

SK 1994-01-21

1975-12-03

000/000

305/310

1993-04

brak pliku elektronicznego

177

SP1AFU

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

178

SP1BNS

SK 2015-03-09

1976-03-03

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

179

SP6FER

SK 1995-03-11

1976-04-04

000/000

325/333

1994-10

brak pliku elektronicznego

180

SP8FWB

NO9E

1976-06-18

000/000

133/135

1985-12

brak pliku elektronicznego

181

SP9CDA

1976-06-18

000/000

229/235

1988-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

182

SP6DYD

VA3DYD, VE3UXG

1976-06-18

000/000

202/207

1985-10

brak pliku elektronicznego

183

SP3DGT

1976-07-20

000/000

123/125

1978-08

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

184

SP7CDH

1976-07-20

339/358

2014-06-05

185

SP1ADM

1976-07-07

000/000

253/261

1996-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

186

SP5GOL

N2KU

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

187

SP8FNA

1976-09-24

338/351

2014-01-29

188

SP3GEM

1976-10-12

334/347

2008-09-07

189

SP2FGO

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

190

SP7ENU

1976-10-18

000/000

197/201

2002-11-14

brak pliku elektronicznego

191

SP4BGR

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

192

SP9BQF

SP6BQF, DL4DBU

SK

1976-10-18

000/000

168/176

1984-10

brak pliku elektronicznego

193

SP2FAP

1976-10-18

000/000

298/304

1990-08

brak pliku elektronicznego

194

SP9AJT

SK 2014-08-25

1977-01-30

000/000

121/124

1984-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

195

SP5BWO

SP4BWO

1977-02-11

334/348

2010-12-11

196

SP7GV

SK 2002-06-17

1977-04-04

000/000

182/186

1995-10

brak pliku elektronicznego

197

SP5IFU

VE3XSP

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

198

SP2IW

1977-04-30

338/355

2013-06-30

199

SP7BFC

DL2EDA

1977-05-09

000/000

292/303

1980-05

brak pliku elektronicznego

200

SP5JB

SK 2010-09-02

1977-05-09

000/000

268/277

1992-06

brak pliku elektronicznego

201

SP5GBT

N4PL, VE3PEX

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

202

SP7CVW

1977-08-30

339/352

2011-10-12

203

SP5GRM

1977-08-30

339/352

2012-04-05

204

SP3GUA

1977-10-15

000/000

115/117

1978-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

205

SP1CTN

1977-12-06

000/000

195/199

1984-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

206

SP9AKD

AA9IO

SK 2010-09-04

1977-12-15

302/312

2009-11-06

207

SP2GUV

1977-12-15

339/352

2011-10-14

208

SP9KR

SP9FLY, VA3PL

1977-12-20

272/272

2014-10-05

209

SP6BPY

1978-01-11

000/000

254/259

1988-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

210

SP5FVI

1978-01-11

154/161

2007-01-21

211

SP2BKF

SK

1978-01-11

000/000

238/244

1994-10

brak pliku elektronicznego

212

SP8HXN

WB2NYM

1978-01-13

335/345

2012-01-01

213

SP6ECA

1978-01-18

000/000

320/330

1998-06-30

brak pliku elektronicznego

214

SP8ALC

SK 2017-02-08

1978-01-31

000/000

167/171

1989-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

215

SP3ADZ

1978-02-26

000/000

222/225

1979-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

216

SP9ERC

DL4DBR

SK 2009-01-02

1978-03-09

000/000

131/133

1990-12

brak pliku elektronicznego

217

SP5FLA

1978-04-11

000/000

261/266

1994-12-12

brak pliku elektronicznego

218

SP5IX

SP5HHV

1978-04-11

250/258

1998-03-15

219

SP9VU

SK 1992-01-22

1978-06-25

000/000

319/332

1991-05

brak pliku elektronicznego

220

SP2FWC

JW0A

1978-08-03

332/343

2015-07-28

221

SP5ES

SP5GOR

1978-08-03

330/342

2015-09-29

222

SP4ETO

1978-10-29

339/352

2012-09-09

223

SP8EMO

1979-04-20

000/000

328/335

1997-04

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

224

SP5DDJ

1979-04-20

323/334

2005-10-11

225

SP5IOU

1979-04-20

128/131

2015-10-02

226

SP7EJS

SK 2005-11-08

1979-04-20

000/000

314/320

2002-09-15

brak pliku elektronicznego

227

SP7CDG

1979-04-20

339/340

2015-03-30

228

SP9EVP

SK 2012-12-19

1979-04-20

000/000

123/125

1979-04

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

229

SP6DB

SK 2009-02-23

1979-05-31

000/000

167/171

1979-05-31

brak pliku elektronicznego

230

SP9AZL

1979-06-02

000/000

189/192

1989-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

231

SP7AWA

1979-07-25

000/000

218/224

1983-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

232

SP1CU

SP1CQN

1979-10-05

000/000

104/106

1979-10-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

233

SP7VZ

SP8VZ

1979-10-05

202/209

2015-09-30

234

SP6HRK

SK 2004-10-09

1979-10-05

000/000

303/310

1991-12

brak pliku elektronicznego

235

SP3CQP

1979-10-05

000/000

232/235

1993-05

brak pliku elektronicznego

236

SP2JKC

SK 2012-03-12

1979-10-05

339/351

2011-12-03

237

SP5DED

1979-10-05

000/000

178/181

1987-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

238

SP2GOW

1979-10-05

000/000

332/338

2002-04-13

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

239

SP9AGW

SK

1979-10-05

000/000

114/117

1979-10-05

brak pliku elektronicznego

240

SP8HKT

1979-10-05

333/341

2016-03-03

241

SP6EQZ

1979-11-18

337/345

2016-12-13

242

SP2BNJ

1979-10-05

339/356

2012-01-27

243

SP7ATY

1979-11-18

332/342

2014-06-27

244

SP8RJ

DL8BCM

SK 2012-04-07

1979-12-08

000/000

285/291

1990-08

brak pliku elektronicznego

245

SP6T

SP6AYP

1979-12-08

339/350

2015-02-22

246

SP6CZ

1980-01-05

339/350

2012-01-15

247

SP5EKY

VK2EKY, 7J6AAK/2

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

248

SP6IHE

1980-01-07

339/351

2015-09-13

249

SP5GRU

1980-04-03

158/163

1995-01-24

250

SP1DWZ

1980-04-03

000/000

150/152

1983-11

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

251

SP5CM

SK 1997-04-11

1980-04-14

000/000

92/101

1980-04

rezygnacja

brak pliku elektronicznego

252

SP9JCH

SK

1980-05-04

000/000

101/104

1980-05-04

brak pliku elektronicznego

253

SP3CMX

1980-06-12

000/000

111/115

1980-06-12

brak pliku elektronicznego

254

SP8GSC

1980-06-12

313/325

2005-03-14

255

SP5ALP

1980-06-12

000/000

174/178

1993-09-30

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

256

SP1ALK

1980-06-12

000/000

219/226

1981-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

257

SP5EAQ

1980-06-12

339/353

2011-12-18

258

SP9FSH

SK 2005-08-19

1980-06-12

000/000

231/237

1990-10

brak pliku elektronicznego

259

SP9BQJ

1980-06-12

246/254

2012-03-03

260

SP5EWA

1980-07-05

000/000

122/125

1998-07-25

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

261

SP5ENA

1980-07-05

339/356

2015-10-18

262

SP7BCA

1980-08-06

315/324

2014-05-15

263

SP7AW

SP7DQQ

1980-08-06

000/000

196/200

1988-03

brak pliku elektronicznego

264

SP6DMT

SK 1999-01-27

1980-09-24

000/000

124/128

1990-03

brak pliku elektronicznego

265

SP7EOY

1980-09-24

000/000

171/176

1983-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

266

SP2JUU

1980-09-24

000/000

173/177

1983-11

brak pliku elektronicznego

267

SP3FKY

1980-09-24

184/189

2009-06-16

268

SP9DUW

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

269

SP9W

SP9HWN

1980-09-24

333/345

2008-12-23

270

SP2AYC

1980-12-30

000/000

246/249

2000-11-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

271

SP5LM

SK 2012-07-27

1980-12-30

330/340

2012-06-13

272

SP5CFD

1980-12-30

337/348

2016-07-07

273

SP5GMM

1980-12-30

335/345

2016-07-07

274

SP2ANE

1981-03-14

000/000

124/129

1981-03

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

275

SP2BIK

1981-03-14

000/000

286/293

1983-04

brak pliku elektronicznego

276

SP7FTP

VK2OE

1981-04-13

000/000

109/112

1981-06

brak pliku elektronicznego

277

SP6AGD

1981-03-14

000/000

208/212

1993-09

brak pliku elektronicznego

278

SP8DYY

SK 2015-05-25

1981-03-14

280/287

2002-11-14

279

SP9BRP

1981-03-14

337/347

2016-03-05

280

SP5AWV

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

281

SP9EIJ

SP3EIJ

1981-06-21

000/000

193/198

1986-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

282

SP9RU

1981-06-21

000/000

121/127

1981-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

283

SP1ETC

VE3PND

1981-06-21

000/000

115/118

1981-06

brak pliku elektronicznego

284

SP6FOF

SP8FOF

1981-06-21

000/000

131/135

1981-12

brak pliku elektronicznego

285

SP5PB

1981-06-21

329/341

2003-03-12

brak dokumentacji

286

SP2JXM

1981-06-21

000/000

124/126

1981-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

287

SP2ADW

1981-06-21

000/000

147/150

1983-10

brak pliku elektronicznego

288

SP3BYZ

1981-06-21

000/000

300/306

2001-09-23

brak pliku elektronicznego

289

SP8HZZ

1981-06-21

000/000

171/175

1981-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

290

SP9CAV

SK

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

291

SP1F

SP1EUS

1981-09-21

317/325

2010-10-02

292

SP3HC

SK 2013-03-27

1981-09-21

000/000

319/328

2011-10-08

brak pliku elektronicznego

293

SP8GWI

1981-09-21

000/000

147/150

1981-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

294

SP9BOR

1981-09-17

000/000

122/125

1984-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

295

SP8ATI

1981-11-17

000/000

113/115

1981-11

brak pliku elektronicznego

296

SP3XR

1982-05-24

325/332

2008-04-29

297

SP5BYF

SP6BYF

1982-05-24

000/000

205/208

1991-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

298

SP6BOW

1982-05-24

339/352

2011-12-13

299

SP2BRZ

1982-05-24

329/341

2003-07-05

300

SP7IIT

1982-10-25

338/349

2016-11-07

301

SO5S

SP5ASR, SP5SJD, SP5SS

1983-01-05

338/349

2012-05-01

302

SP5ILP

QSY do DL?

1983-11-17

000/000

125/127

1982-11

brak pliku elektronicznego

303

SP9JPA

wykre?lony z SPDXC

304

SP8FYM

SP3FYM

1983-04-22

299/307

2003-10-06

305

SP3HLM

1983-04-22

000/000

328/333

1994-04-20

brak pliku elektronicznego

306

SP4ICH

SP7ICH

1983-05-17

000/000

98/101

1983-05

brak pliku elektronicznego

307

SP6GF

1983-07-26

338/349

2017-01-25

308

SP5JTR

1983-08-30

000/000

284/291

1995-05

brak pliku elektronicznego

309

SP9DEE

SK 2014-05-02

1983-09-09

338/345

2014-05-02

310

SP3IOE

1983-11-23

000/000

317/321

1995-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

311

SP2JGR

1983-10-01

000/000

155/157

1985-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

312

SP5INZ

1983-10-05

000/000

122/125

1982-04

brak pliku elektronicznego

313

SP2UU

SK

1983-10-05

000/000

115/116

1984-10

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

314

SP9EQS

1983-10-17

000/000

127/132

1989-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

315

SP5CJQ

1983-10-18

339/349

2011-10-18

316

SP9EML

1983-10-18

324/333

2015-03-17

317

SP6DVP

1983-10-18

330/339

2016-05-18

318

SP7DZA

SK 2010-02-28

1983-10-18

000/000

287/296

2004-08-05

brak pliku elektronicznego

319

SP9LLE

1983-10-18

000/000

109/111

1983-10-18

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

320

SP6AYT

SK

1983-10-18

000/000

255/259

1993-10

brak pliku elektronicznego

321

SP6A

SP6AZT

1983-10-18

334/346

2008-10-21

322

SP4LEN

1983-10-18

000/000

301/306

1997-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

323

SP5LGQ

1983-10-26

000/000

108/111

1986-08

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

324

SP6AND

1984-01-16

000/000

199/202

1991-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

325

SP5TT

1984-01-24

316/327

2016-09-04

326

SP9EPF

1984-01-24

000/000

104/108

1984-01-24

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

327

SP9HNB

SK

1984-01-24

000/000

173/175

1995-03

brak pliku elektronicznego

328

SP9CVY

1984-01-24

318/324

2015-11-24

329

SP3DAH

1984-01-24

000/000

108/110

1983-03

brak pliku elektronicznego

330

SP5INQ

1984-01-24

000/000

273/276

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

331

SP9FQI

SP7FQI, SN9A, SP7A

1984-02-14

238/244

2011-08-08

332

SP6EIY

1984-02-27

331/340

2016-08-05

333

SP6DLO

1984-03-13

334/346

2015-11-15

334

SP1HJK

SK 2013-10-30

1984-06-12

000/000

131/135

1987-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

335

SP8IMA

1984-06-30

000/000

199/204

1988-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

336

SP6CDK

1984-07-15

331/342

2002-09-15

337

SP9MDO

DL2NDP

1984-07-15

000/000

327/333

1996-10

brak pliku elektronicznego

338

SP3JHT

1984-07-15

000/000

150/152

1984-07-15

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

339

SP4JAE

1984-07-15

000/000

206/209

1990-03

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

340

SP2AEK

1984-07-15

327/335

2016-08-29

341

SP7EX

1984-07-15

000/000

276/285

1994-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

342

SP1TC

1984-07-15

000/000

147/149

1989-03

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

343

SP6FRQ

1984-07-19

000/000

159/162

1985-07

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

344

SP2BLC

1984-10-24

000/000

180/182

2002-11-08

brak pliku elektronicznego

345

SP7DIV

1984-09-24

000/000

107/109

1985-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

346

SP9FPP

1984-10-06

261/269

2002-08-20

347

SP2CTZ

1984-10-06

000/000

97/100

1984-10-06

brak pliku elektronicznego

348

SP9JBK

1984-10-06

000/000

102/105

1984-10-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

349

SP5AGU

1984-10-06

000/000

137/142

1984-10-06

brak pliku elektronicznego

350

SP5LCG

1984-10-06

000/000

123/127

1984-10-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

351

SP2GJV

1984-10-24

338/347

2015-08-27

352

SP6CQO

1984-12-06

000/000

98/101

1984-12-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

353

SP9DLY

1984-12-18

324/329

2014-12-24

354

SP5MBA

1985-01-06

310/317

2004-01-12

355

SP5DRH

1985-01-06

334/345

2008-04-10

356

SP5BR

SP5DBR

1985-01-06

334/345

2008-10-26

357

SP9FIH

1985-01-18

000/000

324/330

1991-11

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

358

SP2BMI

1985-01-25

000/000

205/207

1987-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

359

SP6BVR

1985-03-08

269/275

2012-10-06

360

SP9CSO

LA0FX

SK 2006-01-24

1985-03-20

000/000

297/305

1989-07

brak pliku elektronicznego

361

SP4EDP

1985-03-22

000/000

248/252

1988-08

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

362

SP6DNS

1985-03-27

337/353

2014-02-26

363

SP1OT

1985-06-03

000/000

149/151

1986-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

364

SP3FHV

1985-06-03

000/000

312/320

1996-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

365

SP6GVU

1985-06-19

000/000

325/332

2002-12-09

brak pliku elektronicznego

366

SP4GFG

1985-10-01

335/345

2016-09-13

367

SP3ELD

1985-10-01

000/000

99/101

1984-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

368

SP3HZG

1985-10-01

000/000

157/160

1990-10

brak pliku elektronicznego

369

SP7LD

1985-10-01

000/000

118/121

1985-10-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

370

SP1FJZ

1985-10-01

339/349

2011-12-27

rezygnacja

371

SP9ATE

1985-10-01

174/178

2015-10-03

372

SP2GCJ

1985-10-01

334/345

2011-12-03

373

SP7EWL

1985-10-01

219/221

2013-09-18

374

SP2X

SP2EXN

1985-11-22

339/346

2015-06-11

375

SP6HTQ

1985-12-15

303/310

1998-01-01

376

SP3HYK

1985-12-30

300/303

2016-11-07

377

SP9GCZ

DF1PN

1986-01-06

000/000

150/152

1987-02

brak pliku elektronicznego

378

SP9FTJ

1986-01-06

333/344

2007-09-20

379

SP3EQE

1986-02-10

000/000

167/169

1993-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

380

SP3JHY

1986-02-10

337/346

2015-09-05

381

SP3GVX

1986-02-10

000/000

238/240

2002-04-13

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

382

SP3IBS

1986-03-15

339/351

2012-06-03

383

SP5AA

1986-05-10

000/000

292/311

1988-07

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

384

SP6FVF

1986-05-10

000/000

314/320

2000-10-21

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

385

SP1AAQ

SK 2015-02-17

1986-05-10

260/268

2004-09-22

386

SP1DMD

1986-05-10

319/325

2015-01-15

387

SP2LQC

1986-05-16

000/000

135/137

1990-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

388

SP2LLO

1986-05-28

101/103

2004-06-04

389

SP6BEN

1986-06-04

315/321

2015-12-04

390

SP4BY

SK 2011-05-14

1986-04-04

334/345

2008-03-28

391

SP3ACB

1986-06-10

000/000

97/101

1986-06-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

392

SP6FRF

1986-06-10

000/000

98/101

1986-06-10

brak pliku elektronicznego

393

SP3EPK

1986-06-29

339/349

2015-05-22

394

SP8BJU

1986-08-05

000/000

231/237

1996-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

395

SP1MHV

1986-08-05

000/000

226/229

1991-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

396

SP9MRO

1986-08-05

188/192

1990-12-01

397

SP1LOP

1986-08-05

000/000

112/114

1987-05

brak pliku elektronicznego

398

SP9MQH

1986-08-21

000/000

325/330

2003-11-10

brak pliku elektronicznego

399

SP1JRF

1986-08-21

338/348

2011-12-13

400

SP3HDU

1986-09-09

000/000

118/121

1990-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

401

SP7HKK

1986-09-15

323/330

2007-10-05

402

SP1DTG

1986-10-01

000/000

206/208

1988-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

403

SP5AHY

1986-10-06

000/000

171/173

2003-12-08

brak pliku elektronicznego

404

SP2IRK

1986-10-21

000/000

100/102

1985-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

405

SP2GUB

1986-10-29

000/000

202/205

1996-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

406

SP9CTT

1986-11-05

339/352

2011-12-27

407

SP3FXG

1986-12-15

000/000

101/103

1986-12-15

brak pliku elektronicznego

408

SP5EPP

SP1EPP

1987-02-09

199/204

2005-07-14

409

SP8BWR

1987-03-04

321/331

2002-01-05

410

SQ6SZ

SP6JZB

1987-03-04

000/000

325/329

2003-09-12

rezygnacja

brak pliku elektronicznego

411

SP6CIK

1987-03-04

339/347

2015-08-27

412

SP9IGY

1987-03-30

000/000

124/127

1987-03-30

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

413

SP1JRG

1987-04-24

000/000

205/208

1989-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

414

SP9IUM

1987-04-26

000/000

286/289

1998-10

brak pliku elektronicznego

415

SP5GBJ

1987-04-26

198/205

2003-06-23

416

SP7DRV

1987-04-26

330/340

2007-10-05

417

SP9EES

SK

1987-04-26

000/000

273/278

1995-03

brak pliku elektronicznego

418

SP7NJX

SK 2008-04-26

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

419

SP7GAQ

1987-04-26

339/349

2011-11-06

420

SP5SA

SP3SA, SP6SA, SP5MNU

1987-04-27

000/000

162/166

1987-09

brak pliku elektronicznego

421

SP5COK

1987-04-27

339/352

2013-05-03

422

SP5GQX

1987-04-27

337/347

2014-03-30

423

SP4D

SP4DGN

1987-04-27

000/000

262/267

1987-10

brak pliku elektronicznego

424

SP8JMA

1987-05-04

336/344

2016-04-18

425

SP6IXF

1987-05-07

339/349

2011-11-06

426

SP5GKI

VE7GKI

1987-05-07

000/000

192/194

1990-12

brak pliku elektronicznego

427

SP1ADY

SP9ADY

1987-06-03

235/239

2009-12-21

428

SP6JOE

1987-06-11

234/239

2010-11-14

429

SP9HTU

1987-06-15

333/341

2015-07-16

430

SP5KP

SP5DYO

1987-07-25

339/348

2016-10-16

431

SP7AWG

1987-08-10

339/348

2015-04-10

432

SP8LBK

1987-08-10

339/350

2015-04-09

433

SP2UUU

1987-08-10

177/182

2004-03-24

434

SP4DM

SP4EHU

1987-09-02

000/000

206/211

1987-09-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

435

SP4DC

SP4EHT

1987-09-02

000/000

243/248

1988-03

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

436

SQ3A

SP3BLP

1987-10-05

116/121

2015-10-02

437

SP5DU

SP5GMK

1987-11-02

321/329

2014-10-06

438

SP7ALH

1988-03-20

000/000

135/137

1996-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

439

SP3LPR

1988-03-16

292/300

2015-09-27

440

SP5EXA

A45XR

1988-03-16

000/000

294/305

1992-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

441

SP8CSL

SK 2004-03

1988-03-16

000/000

206/210

1996-08-23

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

442

SP5ILO

1988-03-16

275/284

2017-01-24

443

SP5CWQ

1988-03-16

000/000

230/232

1990-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

444

SP2BME

1988-03-16

000/000

227/230

1996-04-11

brak pliku elektronicznego

445

SP9ENV

DL1EKO

1988-04-14

264/271

2016-10-17

446

SP6N

SP6JKH

1988-06-04

327/336

2003-12-08

447

SP9IJU

SK 2015-04-09

1988-06-04

000/000

333/338

2001-06-01

brak pliku elektronicznego

448

SP6GYS

1988-07-20

000/000

110/113

1988-07

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

449

SP8BFJ

1988-07-21

000/000

254/256

2000-09-17

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

450

SP5MBL

1988-08-08

000/000

brak dokumentacji

brak pliku elektronicznego

451

SP5BUD

1988-08-08

000/000

167/169

1988-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

452

SP5DIR

1988-08-08

338/350

2016-09-17

453

SP1GZF

1988-08-08

336/341

2015-12-19

454

SP6FAF

1988-08-08

000/000

302/307

1991-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

455

SP7ITB

1988-08-22

339/350

2012-01-15

456

SP1CGP

1988-09-14

000/000

141/143

1988-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

457

SP8HMK

1988-11-26

000/000

148/150

1991-05

brak pliku elektronicznego

458

SP5CCC

1988-11-26

305/314

2002-04-12

459

SP6HTX

1988-12-20

000/000

205/208

1993-06-06

brak pliku elektronicznego

460

SP2GKQ

1988-12-20

198/203

1992-03-01

461

SP9MZS

1989-01-14

000/000

207/209

1990-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

462

SP4Z

SP4EEZ, KD2GYF

1989-01-14

339/348

2013-01-05

463

SP3BGD

1989-01-25

339/348

2015-04-13

464

SP5JXK

1989-11-26

199/205

2006-07-01

465

SP3IPB

1989-02-26

000/000

184/186

1989-02-26

brak pliku elektronicznego

466

SP6OJJ

1989-03-29

318/324

2004-01-20

467

SP8KO

1989-05-03

339/349

2014-02-19

468

SP9DWT

1989-05-10

338/349

2015-12-09

469

SP9FKQ

1989-05-10

339/349

2012-10-06

470

SP3BVI

1989-05-10

271/279

2007-11-04

471

SP3GRQ

1989-05-10

286/294

2010-09-20

472

SP3JIA

1989-05-10

328/335

2009-09-07

473

SP1AEN

1989-05-11

314/324

2015-09-26

474

SP6IXO

1989-05-21

000/000

99/101

1993-08

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

475

SP7EBM

1989-05-29

236/240

2006-01-16

476

SP7LIH

1989-05-29

000/000

301/306

1996-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

477

SP7HTA

1989-08-26

118/121

2015-10-01

478

SP5XD

SK

1989-09-10

000/000

141/143

1998-11-18

brak pliku elektronicznego

479

SP2FF

1989-09-19

000/000

103/105

1993-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

480

SP7IXT

1989-11-24

304/309

2011-07-13

481

SP7LZD

SK 2007-05-14

1990-02-07

000/000

283/287

2000-04-04

brak pliku elektronicznego

482

SP9ADK

SK

1990-03-08

000/000

109/112

1990-10

brak pliku elektronicznego

483

SP9DJP

1990-03-15

000/000

212/216

2000-10-16

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

484

SP9NLK

1990-03-15

000/000

267/271

1993-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

485

SP3SUN

1990-06-04

000/000

228/233

1993-04

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

486

SP6NIZ

1990-06-13

248/253

2008-04-10

487

SP6LB

SK 2015-02-03

1990-09-09

000/000

100/105

1990-10

brak pliku elektronicznego

488

SP6NIG

SK 2004

1990-09-09

000/000

322/325

2003-10-16

brak pliku elektronicznego

489

SP2BOQ

1990-09-09

000/000

144/147

1997-03-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

490

SP6AUI

1990-09-09

320/327

2013-10-16

491

SP6RYB

1990-09-09

000/000

260/265

1993-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

492

SP7DAD

1990-09-09

269/271

2016-03-08

493

SP7MOQ

1990-09-09

300/307

2002-06-26

494

SP4NDU

1990-09-09

310/317

2012-11-18

495

SP7GTA

1990-09-09

175/179

2006-06-14

496

SP9MQD

SK 2006-05-19

1990-09-09

000/000

160/162

1992-10

brak pliku elektronicznego

497

SP4JFR

1990-09-09

000/000

105/107

1990-09-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

498

SP1EYI

VK2GND

000/000

302/309

1992-06

brak daty wst?pienia

brak pliku elektronicznego

499

SP8AYJ

1991-01-01

244/250

2014-12-05

data wst?pienia niepewna

500

SP7CLB

000/000

229/234

1990-12

brak deklaracji i daty wst?pienia

brak pliku elektronicznego

501

SP5DZE

1991-02-20

289/299

2014-12-24

502

SP1S

SP3CNP, SP7CNP

1991-01-18

336/344

2012-10-06

rezygnacja

503

SP4KM

1991-02-21

334/344

2008-02-21

504

SP8JUX

1991-12-01

000/000

153/157

1991-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

505

SP2HNF

1991-10-01

000/000

172/174

1990-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

506

SP6CYX

1991-10-01

000/000

136/138

1991-10

brak pliku elektronicznego

507

SP8U

SP8GMU

1991-10-01

339/348

2011-12-03

508

SP4GDC

1991-10-01

327/336

2013-10-16

509

SP9GDB

1991-10-01

301/310

2015-10-06

510

SP7IWA

1991-11-01

333/341

2010-02-28

511

SP5SAQ

1991-11-01

000/000

105/107

1991-11-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

512

SP5ZR

1992-03-31

332/341

2009-12-21

513

SP6OUJ

1991-10-01

000/000

306/313

2007-09-14

rezygnacja

brak pliku elektronicznego

514

SP5NHM

N3XOF

1992-01-16

000/000

245/248

1994-08-28

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

515

SP5IYY

1992-01-21

336/346

2012-12-01

516

SP2FN

SK

1992-01-21

000/000

100/103

1992-01-21

brak pliku elektronicznego

517

SP2GUC

1992-06-04

337/344

2011-12-28

518

SP9REP

1992-08-17

334/342

2014-09-21

519

SP5ZA

SK

1992-07-01

000/000

168/175

1992-07-01

brak pliku elektronicznego

520

SP8EEX

1992-08-01

258/263

2007-10-10

521

SP7AH

SP7LFT

1992-10-01

000/000

2014-06-03

rezygnacja

brak pliku elektronicznego

522

SP3KB

SP3C

1992-11-01

000/000

143/146

1995-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

523

SP8ONL

1992-11-01

292/300

2013-12-14

524

SP3FPF

1992-12-01

000/000

202/205

1997-09

brak pliku elektronicznego

525

SP3FIM

1993-01-01

248/256

2006-07-01

526

SP9GAY

1993-01-01

120/123

2005-06-22

527

SP9VFQ

SK 2003-08-19

1993-01-01

000/000

250/284

1994-12

brak pliku elektronicznego

528

SP7NHS

1993-03-01

315/322

2012-10-06

529

SP5AUB

1993-03-23

339/349

2012-10-06

530

SP8FVQ

SP8FO

1993-03-23

000/000

106/109

1994-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

531

SP9AVZ

1993-03-31

199/203

2007-04-16

532

SP3JUN

1993-05-01

260/265

2007-09-09

533

SP6RCK

1993-05-01

154/159

2010-11-07

534

SP9HZF

1993-05-01

262/269

2014-11-21

535

SP6TGA

1993-05-01

000/000

195/197

1993-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

536

SP9CAY

1993-05-01

000/000

300/306

1999-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

537

SP6FPY

1993-06-01

000/000

128/130

1994-05

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

538

SP8DA

SP8BVJ

1993-06-01

229/234

2004-03-18

539

SP9FUU

1993-06-06

339/348

2015-08-11

540

SP2DKI

1993-07-01

000/000

168/170

1997-11-17

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

541

SP2EIW

1993-07-01

000/000

187/190

2000-01-31

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

542

SP2CA

SP2FHS

1993-07-01

262/268

2007-12-23

543

SP5AHR

1993-09-01

311/319

2013-02-24

544

SP5RDX

SK

1993-09-01

000/000

176/178

1997-03-17

brak pliku elektronicznego

545

SP5TZC

1993-08-01

336/345

2015-08-21

546

SP2FMN

1993-10-01

196/200

2005-10-11

547

SP3DIK

1993-12-31

336/345

2015-05-11

548

SP8LZC

1993-11-01

000/000

148/151

1994-05

brak pliku elektronicznego

549

SP7NMT

1993-12-01

000/000

104/106

1993-10

brak deklar., data wst?p. niepewna

brak pliku elektronicznego

550

SP9JXC

SP1JXC

1993-12-01

000/000

180/180

1995-10

brak deklar., data wst?p. niepewna

brak pliku elektronicznego

551

SP7FUH

1994-01-01

000/000

263/266

1997-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

552

SP2GSI

000/000

192/196

1994-05-21

brak deklaracji i daty wst?pienia

brak pliku elektronicznego

553

SP5IVC

1993-09-01

267/273

2012-10-07

554

SP5OXJ

1993-12-27

298/303

2014-12-31

555

SP8FB

SP8UFB

1994-02-24

336/344

2016-06-26

556

SP6EVX

1994-03-01

188/192

1994-10-28

557

SP8UFO

1994-03-01

000/000

333/338

2000-12-20

brak pliku elektronicznego

558

SP2JMR

1994-03-01

309/314

2013-12-31

559

SP6BGZ

1994-03-01

000/000

227/231

1998-11-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

560

SP2JPG

SK 2012-02-04

1994-05-01

261/266

2002-10-31

561

SP2BRN

1994-06-01

000/000

322/329

2000-02-12

brak pliku elektronicznego

562

SP9ODY

1994-06-09

339/347

2015-03-27

563

SP2EBG

1994-06-20

000/000

331/334

2002-11-12

brak pliku elektronicznego

564

SP9CXX

SK 2011-09-06

1994-07-01

000/000

245/249

1996-10

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

565

SP9RTF

SK 1999-04

1994-07-01

000/000

218/222

1998

brak pliku elektronicznego

566

SP6CXH

1994-07-01

000/000

172/175

2002-04-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

567

SP2UKB

1994-07-01

298/305

2005-02-21

data wst?pienia niepewna

568

SP2WEI

1994-09-01

000/000

131/131

1995-10

brak pliku elektronicznego

569

SP2WEP

1994-09-01

000/000

231/232

1996-12

brak pliku elektronicznego

570

SP6HEQ

1994-10-01

339/348

2014-08-23

571

SP6HFZ

1994-10-01

000/000

271/275

1999-11-20

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

572

SP2WET

1994-10-26

312/317

2009-11-08

573

SP4AVG

1994-11-01

249/256

2005-07-20

574

SP1RKB

1994-11-01

298/305

2003-02-28

575

SP3VAL

1994-12-01

000/000

145/146

1995-08-25

brak pliku elektronicznego

576

SP4SKW

1994-12-14

000/000

105/106

1994-12-14

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

577

SP8OON

1994-12-31

000/000

130/132

1994-12-31

brak pliku elektronicznego

578

SP5BYY

SP6BYY

1995-01-01

000/000

143/145

1995-01-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

579

SP3EJJ

1995-01-02

000/000

197/200

1995-10

brak pliku elektronicznego

580

SP9VEG

1995-02-01

326/333

2015-11-26

581

SP9RTZ

1995-02-01

178/181

2015-10-01

582

SP7SEW

1995-02-16

283/288

2007-01-21

583

SP7SEG

1995-04-01

243/248

2000-12-23

584

SP9EWT

1995-04-05

000/000

156/157

1998-06-26

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

585

SP7GXK

1995-05-01

339/349

2012-01-27

586

SP9TCV

1995-05-01

000/000

329/335

2002-03-03

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

587

SP9NRD

1995-05-01

000/000

317/323

1997-09

brak pliku elektronicznego

588

SP2CYK

1995-05-11

000/000

301/303

2003-05-28

brak pliku elektronicznego

589

SP3AAI

1995-06-01

169/171

2006-11-07

590

SP2SCG

1995-06-10

306/314

2006-07-01

591

SP2FOV

1995-06-10

330/341

2014-04-14

592

SP2BEA

1995-06-21

000/000

295/296

1998-11

brak pliku elektronicznego

593

SP2Y

SP2LLW

1995-07-07

339/348

2015-06-15

594

SP5CEQ

1995-08-01

264/271

2004-06-27

595

SP2BUC

1995-08-16

331/338

2016-08-23

596

SP5FLB

1995-10-05

252/259

2006-10-22

597

SP4GHL

1995-10-05

000/000

131/135

1994-01-15

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

598

SP3FLR

1995-10-10

311/322

2003-03-23

599

SP8FHM

1995-11-01

339/344

2015-06-25

600

SP6AZM

1995-11-03

329/335

2012-11-11

601

SP8CNS

1995-12-01

207/212

2008-02-20

602

SP9LDP

1995-12-01

111/114

2015-11-04

603

SP3JZI

1995-12-01

266/271

2009-09-24

604

SP2DNT

1995-12-12

173/177

2011-09-07

605

SP3NYI

1996-01-01

000/000

213/218

1996-12

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

606

SP1IXG

SK 2008-07-29

1996-02-11

225/227

2001-09-25

607

SP6NVE

1996-04-01

302/307

2015-05-04

608

SP9AEP

1996-04-22

000/000

221/223

2002-01-05

brak pliku elektronicznego

609

SP4LVH

1996-05-01

337/346

2012-12-29

610

SP2QVI

1996-05-01

000/000

237/237

1997-10-15

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

611

SP9RCL

1996-05-01

339/345

2015-06-16

612

SP9QJ

1996-05-01

000/000

207/210

1996-10

brak pliku elektronicznego

613

SP3FAR

1996-07-15

339/349

2016-03-29

614

SP9IEK

1996-08-16

303/309

2009-11-06

615

SP9MDY

1996-09-01

221/226

2006-07-01

616

SP6MLX

1996-09-30

308/312

2015-09-20

617

SP6DNZ

SP6NZ

1996-11-03

318/324

2015-07-06

618

SP2WHE

1997-02-20

000/000

228/228

2002-09-09

brak pliku elektronicznego

619

SP5EVW

1997-03-03

000/000

200/200

2000-02-26

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

620

SP6NIC

1997-05-05

000/000

162/165

1997-05-0

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

621

SP7TF

SP7DQN

1997-05-05

329/339

2002-11-12

622

SP9UNX

1997-05-05

330/337

2014-10-23

623

SP2DWA

SK 2015-06-02

1997-05-10

189/194

2013-09-08

624

SP8DHJ

1997-05-30

000/000

110/114

1997-05-30

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

625

SP2HV

1997-06-10

331/340

2015-06-01

626

SP9LAS

1997-06-18

319/325

2008-02-16

627

SP6TPF

1997-06-18

000/000

212/215

1997-06-18

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

628

SP8GEY

1997-07-09

339/346

2016-07-07

629

SP5VYF

1997-07-09

000/000

193/193

1997-06-02

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

630

SP9ADV

SK 2010-04-01

1997-07-09

000/000

147/151

2000-06-02

brak pliku elektronicznego

631

SP7CXV

1997-08-19

335/342

2011-07-13

632

SP3GTS

1997-09-01

294/298

2006-10-22

633

SP4CUF

1997-09-01

328/335

2016-01-08

634

SP7HQ

SP7QHS

1997-09-01

319/322

2010-06-04

635

SP9RQH

1997-09-29

296/301

2007-12-23

636

SP9DEM

1997-09-29

233/238

2000-10-21

637

SP8FUX

1997-10-06

339/347

2015-04-10

638

SP9RPW

1997-10-10

337/343

2016-06-04

639

SP2HHX

1997-12-01

000/000

112/114

1997-12-01

brak pliku elektronicznego

640

SP8MI

SQ8AMI, SN8M

1998-01-07

266/269

2013-02-06

641

SP5ANQ

SK 2007-04-20

1998-01-07

298/310

2003-02-18

642

SQ8T

SP8TDE

1998-01-07

248/251

2003-01-18

643

SP1NQF

1998-03-01

210/214

2008-02-16

644

SP2QVS

1998-03-02

000/000

150/150

2001-09-01

brak pliku elektronicznego

645

SP2FAX

1998-03-02

339/350

2015-08-23

646

SP7VC

SP7VCK

1998-03-02

339/343

2015-09-27

rezygnacja

647

SP9HZW

1998-03-02

330/336

2016-09-11

648

SP2IZC

1998-03-02

335/341

2015-06-03

649

SP8IIS

1998-03-29

336/342

2016-01-11

650

SP3VAU

1998-03-29

000/000

277/277

2001-09-24

brak pliku elektronicznego

651

SP9FOW

1998-03-29

000/000

108/110

1998-03-29

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

652

SP2TQW

1998-04-20

000/000

128/129

1998-11

brak pliku elektronicznego

653

SP1DTQ

1998-05-15

222/225

2005-03-07

654

SP3DBD

1998-06-04

280/286

2002-11-09

655

SP8RX

DJ0IF

1998-06-04

198/204

2006-10-22

656

SP5LXR

1998-07-21

313/320

2005-02-07

657

SP5UAF

1998-07-25

298/303

2013-09-27

658

SP5ELA

1998-09-16

328/336

2013-02-24

659

SP8GNF

1998-09-26

262/270

2016-03-17

660

SP9JZT

1998-11-17

000/000

146/147

1999-11

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

661

SQ1EIX

1998-11-19

318/321

2016-03-26

662

SP4EAK

1999-01-22

000/000

330/336

2001-02-03

brak pliku elektronicznego

663

SP4JWR

1999-01-22

000/000

334/341

2002-06-23

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

664

SP9BGL

SP3BGL

1999-04-02

331/337

2015-07-01

665

SP8BSQ

SK 2010-09-11

1996-04-26

000/000

113/116

1999-04-26

brak pliku elektronicznego

666

SP9WUM

1999-04-26

000/000

216/216

2001-09-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

667

SP3WVL

1999-04-26

206/209

2003-03-20

668

SP5BSG

SK 2005-01-28

1999-04-26

000/000

115/116

1999-04-26

brak pliku elektronicznego

669

SQ1DWR

SQ3DWR

1999-05-28

167/169

1999-11-20

670

SP3HUU

1999-06-15

290/293

2002-10-14

671

SQ5AAS

VA3LUK

1999-04-15

000/000

112/112

1999-04-15

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

672

SP5X

SP5MXA

1999-07-26

270/277

2008-03-04

673

SQ8J

SQ8BGJ

1999-09-20

337/341

2016-06-06

674

SQ8GBN

1999-12-04

000/000

102/102

1999-12-04

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

675

SP7ICE

1999-12-04

267/272

2005-12-31

676

SP2QCR

1999-12-10

331/335

2012-03-11

677

SP5WAL

SK

1999-12-10

000/000

254/258

1999-12-10

brak pliku elektronicznego

678

SP7PS

SP7NMW

1999-12-10

307/313

2002-10-08

679

SP2XDR

1999-12-11

000/000

110/110

1999-12-11

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

680

SQ9DXN

1999-12-11

262/265

2015-10-07

681

SP3VT

2000-02-05

317/323

2014-03-06

682

SP1CHV

2000-02-20

000/000

268/270

2000-02-12

brak pliku elektronicznego

683

SP5VYB

2000-02-12

000/000

165/165

2001-09-16

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

684

SQ8Z

SP5ULD

2000-03-18

301/305

2004-01-01

685

SQ7B

SQ7BCG

2000-06-29

000/000

197/197

2001-06-23

brak pliku elektronicznego

686

SP9XCN

2000-08-06

329/335

2009-12-22

687

SP9QMP

2000-09-28

339/343

2016-10-19

688

SP2BOF

2000-08-06

000/000

122/125

2000-08-06

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

689

SP9XWD

2000-08-06

164/166

2015-10-01

690

SQ2BNM

2000-08-06

264/266

2015-06-25

691

SQ8AMD

2000-09-17

000/000

177/177

2000-09-17

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

692

SP8AQA

SN8A

2000-09-25

261/264

2008-10-08

693

SP9UPK

2000-12-21

329/333

2009-12-22

694

SP5LCC

SK 2008-06-24

2000-12-28

000/000

259/261

2002-11-29

brak pliku elektronicznego

695

SP2DWG

SQ2FOA

2000-12-29

313/317

2007-11-04

696

SP2AQP

2000-12-29

339/345

2015-05-18

697

SP2SV

SP2OFK

2001-02-11

273/278

2001-02-11

698

SQ9PM

SQ9HYM

2001-02-11

000/000

159/159

2001-11-01

brak pliku elektronicznego

699

SP2EPV

SP1EPV

2001-02-11

300/306

2016-10-16

700

SP9SDD

2001-03-28

214/219

2002-09-09

701

SP7MFR

2001-04-01

332/337

2016-07-11

702

SP1RW

SP1RWK

SK 2006-12-28

2001-04-29

000/000

114/114

2001-04-29

brak pliku elektronicznego

703

SP8FHJ

SK 2011-05-05

2001-04-29

169/170

2002-11-13

704

SP9XCJ

2001-04-29

300/302

2016-12-30

705

SP2IHG

2001-09-01

000/000

101/103

2001-09-01

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

706

SP7DQR

2001-09-15

281/288

2010-09-14

707

SQ2DMR

2001-11-01

000/000

101/101

2001-11-01

brak pliku elektronicznego

708

SP8SW

SP8NTW

2001-11-01

139/141

2001-11-01

709

SP1JON

2001-11-01

000/000

135/135

2002-09-09

brak pliku elektronicznego

710

SP9DGO

2001-11-01

000/000

276/280

2002-03-16

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

711

SP8IQR

2001-11-01

338/347

2015-09-05

712

SP9OYK

2001-11-01

124/127

2001-11-01

713

SP9AGV

2001-11-01

258/264

2004-04-22

714

SQ5TT

SQ5EWG

2001-11-01

000/000

181/181

2001-11-01

brak pliku elektronicznego

715

SP3AMY

SK 2014-06-20

2001-11-01

202/207

2013-01-22

716

SP2JLR

2001-12-24

287/290

2007-11-03

717

SP8VJV

2001-12-23

255/258

2002-10-26

718

SP3MGP

2001-12-30

000/000

138/140

2002-04-07

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

719

SQ2FOR

2002-01-10

224/226

2003-11-02

720

SP1JKF

SK 2016-02-14

2002-01-15

134/137

2005-06-22

721

SP2MKZ

2002-01-30

173/174

2003-11-17

722

SP9MCU

2002-03-30

000/000

100/102

2002-03-30

brak pliku elektronicznego

723

SP8NCF

2002-05-25

000/000

307/309

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

724

SP6M

SP6CDP

2002-05-25

339/347

2015-03-02

725

SQ9DKX

2002-05-25

146/146

2015-03-11

726

SP9CQ

2002-05-27

339/346

2015-06-16

727

SP3DOF

2002-06-18

332/337

2014-11-30

728

SQ7FGE

2002-09-09

000/000

126/126

2002-09-09

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

729

SP1MGM

SP3MGM

2002-09-15

334/340

2014-06-24

730

SP6FXY

2002-10-14

302/308

2016-04-25

731

SP6ORR

2002-10-14

000/000

104/105

2002-10-14

brak deklaracji

brak pliku elektronicznego

732

SP3FYX

2002-10-30

330/338

2013-09-01

733

SP2MPO

2002-11-09

323/332

2002-11-09

734

SP9WAN

2002-11-18

338/341

2016-12-19

735

SQ8FEW

2003-02-21

213/214

2004-09-22

736

SP3CGK

2003-05-27

337/340

2016-04-02

737

SP9OHP

2003-06-16

330/333

2016-11-23

738

SP7FRO

2003-07-27

331/337

2013-09-08

739

SP3WVG

2003-08-11

103/103

2003-08-11

740

SP2HPD

2003-08-20

220/224

2007-09-20

741

SP2QVU

2003-09-29

162/163

2004-05-27

742

SQ9ACH

2003-10-06

321/324

2016-09-06

743

SP9OJQ

SK 2007-05-31

2003-11-01

000/000

142/142

2005-10-10

brak pliku elektronicznego

744

SQ9FMU

2003-12-02

105/106

2003-02-22

745

SQ9HZM

2003-12-02

339/343

2016-06-17

746

SQ2DMU

2003-12-02

330/333

2016-08-01

747

SP1EG

2003-12-03

206/210

2014-11-21

748

SP4TKR

2003-12-08

213/215

2003-12-08

749

SQ5RTV

2003-12-08

159/162

2002-10-04

750

SP4TVO

2003-12-08

323/327

2015-03-02

751

SP6QM

SP6RGM

2003-12-08

325/330

2016-10-19

752

SP3AU

SP3RBT

2003-12-30

193/197

2002-11-18

753

SP1MVG

2004-03-07

249/253

2008-04-29

754

SP8WJD

2004-03-26

102/102

2004-03-07

755

SP3IQ

2004-04-04

135/136

2003-10-06

756

SP4BEU

2004-04-04

335/341

2016-09-17

757

SP4BMO

2004-04-04

139/143

2004-03-04

758

SP1DTM

2004-05-05

108/108

2003-12-28

759

SP8EDD

2004-05-09

166/168

2005-01-17

760

SP5EWX

2004-09-06

238/244

2004-09-06

761

SP1MWK

2004-09-20

328/331

2016-12-19

762

SP1GPI

2004-10-03

205/207

2004-04-22

763

SQ5RK

2004-12-29

198/198

2004-09-20

764

SP7FAH

2004-12-30

261/267

2009-11-06

765

SP9BGS

2005-01-12

209/214

2007-12-01

766

SP3BNC

2005-01-16

337/345

2011-06-05

767

SP7MFQ

2005-01-16

335/338

2016-07-12

768

SQ9I

SP9RTI, M0RTI

2005-01-16

217/219

2004-04-22

769

SP2WN

2005-02-07

173/175

2002-10-20

770

SP3DSC

2005-02-17

336/344

2014-11-30

771

SP1NY

2005-03-19

220/223

2005-03-19

772

SQ5TA

2005-05-15

275/278

2009-11-06

773

SP5ANX

SK 2007-01-13

2005-07-11

307/314

2006-04-30

774

SQ9MZ

2005-09-27

300/303

2016-10-16

775

SP3EA

SP3EAX

2005-09-27

268/272

2010-04-18

776

SP7SP

SP7RJK

2005-09-27

339/345

2016-03-27

777

SP1TJ

SP1BYS

2005-09-27

262/264

2014-06-13

778

SP6GPJ

2005-09-27

259/265

2005-03-14

779

SP8NCZ

SP8BWQ

2005-09-27

233/239

2008-10-22

780

SP6OPY

2005-09-28

183/186

2009-06-03

781

SQ2AF

2005-12-14

105/106

2005-06-11

782

SP6BCC

2006-01-19

286/291

2014-05-25

783

SP3JGI

2006-04-30

272/275

2011-05-06

784

SP7QHR

2006-04-30

303/306

2012-10-06

785

SP5XVY

2006-04-30

000/000

125/125

2006-04-30

rezygnacja

brak pliku elektronicznego

786

SP7XK

2006-04-30

332/337

2016-09-17

787

SP7AAK

2006-04-30

334/352

2016-09-17

788

SP2GJI

2006-07-01

326/331

2016-09-01

789

SP2FTL

2006-07-01

212/214

2008-10-15

790

SP3DQL

2006-07-02

147/149

2007-09-20

791

SO3F

SP3FLQ

2006-07-01

271/276

2016-10-16

792

SP6IXU

2006-08-29

312/317

2017-03-01

793

SP2FKE

2006-08-29

109/109

2005-12-14

794

SQ8AGF

2006-08-29

294/297

2012-03-11

795

SP7FBQ

2006-10-22

283/288

2009-11-06

rezygnacja

796

SQ1K

SP1EK, SQ1GPC

2006-10-22

132/133

2007-12-23

797

SP2RXG

SK 2011-01-20

2006-10-22

332/335

2010-06-28

798

SP6EF

2007-03-13

207/210

2010-09-16

799

SP7TEX

2007-03-13

269/272

2015-06-10

800

SP5IKO

2007-03-13

250/253

2011-06-23

801

SP5XSD

2007-03-13

139/141

2006-09-03

802

SP3IK

2007-05-04

246/248

2015-06-17

803

SP5ICQ

2007-07-24

293/300

2013-12-03

804

SQ2BXI

2007-09-20

100/101

2007-02-25

805

SQ5HAU

2007-09-20

199/201

2007-03-12

806

SP3NX

2007-11-03

333/341

2016-12-02

807

SP3LAU

2007-11-11

267/272

2007-05-05

808

SP8YB

SP8LNE

2007-12-23

170/170

2007-12-04

809

SP7BMR

2008-03-02

327/330

2016-09-17

810

SP7HDA

2008-03-02

138/143

2008-10-22

811

SP5MXZ

2008-03-22

206/212

2007-08-23

812

SP9UML

2008-03-22

140/142

2007-09-20

813

SQ6R

SQ6GTZ

2008-05-27

254/254

2016-08-31

814

SQ7IL

2008-07-04

244/245

2016-09-02

815

SQ5MX

2008-07-04

99/100

2007-12-01

816

SP8NCJ

SK 2014-08-26

2008-07-27

338/343

2012-03-15

817

SP7LI

SP7HTD

SK 2010-06-14

2008-07-27

197/201

2009-09-15

818

SP9AUV

2008-07-27

237/239

2013-01-22

819

SP3VSE

2008-09-07

275/277

2012-10-07

820

SP2JMB

2008-09-11

292/295

2013-12-14

821

SP5LMT

2008-10-07

182/185

2010-03-14

822

SP4AAZ

2008-10-07

236/238

2014-01-21

823

SP4FMD

2008-10-16

197/199

2014-03-16

824

SP2DDX

2008-12-23

279/284

2016-09-01

825

SQ9OH

2008-12-23

197/200

2010-02-27

826

SQ5WAA

2009-03-31

112/114

2009-03-31

827

SQ4DW

2009-05-01

99/100

2008-10-07

828

SP4LVK

2009-05-01

227/227

2016-09-13

829

SP8NTH

2009-05-01

301/303

2015-09-27

830

SP1C

SP1MHZ

2009-05-01

312/314

2014-07-02

831

SQ8GKL

2009-05-01

167/167

2013-02-07

832

SP5ADX

2009-06-06

302/304

2012-10-06

833

SP8CUR

2009-06-18

129/130

2008-09-08

834

SP6JIU

2009-02-08

316/320

2016-11-07

835

SP7EHD

2009-02-08

309/314

2009-01-29

836

SQ2GXO

2009-02-08

291/293

2015-08-21

837

SP7OMS

2009-02-08

329/337

2014-02-13

838

SP5VJQ

2009-09-24

102/103

2009-02-24

839

SP5XOC

2009-09-24

317/320

2016-05-11

840

SP2JEB

2009-09-24

305/308

2016-08-30

841

SP6LMQ

2009-11-13

211/215

2012-02-04

842

SP9WAV

2009-12-22

99/100

2009-12-22

843

SP9FY

SK 2011-02-19

2009-12-23

230/231

2010-02-27

844

SO3AK

SP3VZY

2009-12-23

126/128

2009-06-23

845

SQ8TWP

2009-12-23

110/111

2009-09-15

846

SP5EOT

SK 2012-05-20

2009-12-23

170/174

2011-09-08

847

SP9JZU

2010-01-17

277/282

2009-07-06

848

SP9WZJ

2010-02-28

334/342

2009-07-27

849

SP2UT

SK 2013-04-20

2010-03-14

104/104

2009-09-08

850

SP9FWQ

2010-03-14

119/119

2009-09-09

851

SP3QYQ

2010-04-18

296/298

2013-09-30

852

SP2JNB

2010-04-24

158/163

2013-01-22

853

SP1QY

2010-05-09

311/314

2010-11-07

854

SP7CCB

2010-05-09

160/161

2009-11-08

855

SP1RKR

2010-06-30

227/229

2011-03-22

856

SP5UD

SP5XOR

2010-06-30

299/302

2016-05-11

857

SQ7NHT

2010-09-16

107/108

2010-03-13

858

SQ5LMT

2010-09-16

99/100

2010-03-14

859

SP3EPG

2010-12-11

302/305

2013-09-30

860

SP1MWN

2010-12-11

289/290

2016-08-04

861

SP9WZS

2011-05-01

319/321

2016-09-12

rezygnacja

862

SP7MOC

2011-05-01

291/297

2013-05-04

863

SP1RKT

2011-05-01

328/332

2015-12-21

864

SQ7NSN

2011-05-01

309/312

2016-07-01

865

SP5CNA

2011-05-01

312/317

2016-09-17

866

SP7EY

SQ7NLH

2011-05-01

203/204

2012-08-30

867

SP2HWW

2011-06-23

316/318

2016-08-18

868

SP1DSZ

2011-06-23

325/333

2015-12-14

869

SP7IDX

2011-07-13

130/131

2010-12-11

870

SP6SOX

2011-07-13

133/136

2011-02-25

871

SP9NRO

2011-09-07

101/102

2011-02-25

872

SQ7LQJ

2011-12-13

125/125

2011-04-30

873

SP7OGP

2011-12-29

287/292

2014-05-27

874

SP7UWB

2012-02-14

230/231

2014-07-15

875

SP7MFY

2012-02-14

219/222

2011-08-08

876

SP3SLK

2012-04-15

162/162

2012-04-15

877

SQ9JKW

2012-05-10

313/316

2011-09-07

878

SP7UWL

2012-05-10

270/273

2013-12-31

879

SQ7AN

SQ1AN

2012-05-10

125/125

2012-02-06

880

SP5NZZ

2012-05-10

292/293

2016-11-16

881

SP9WUZ

2012-05-10

254/254

2015-12-23

882

SQ9S

SQ9JKS

2012-05-15

316/318

2016-08-25

883

SP2YY

2012-07-08

182/182

2016-01-07

884

SQ6PWJ

2012-07-08

102/102

2012-06-20

885

SP6OUQ

2012-07-08

134/134

2011-12-29

886

SP6LUY

2012-07-08

117/117

2011-12-29

887

SQ5LTL

2012-08-02

310/311

2016-09-17

888

SP7SEP

SK 2015-11-10

2012-08-26

110/111

2012-08-26

889

SQ7RL

2012-08-26

297/298

2016-09-12

890

SP1ZZ

2012-08-26

254/261

2014-03-30

891

SQ9NIS

2012-12-30

272/272

2014-12-25

892

SQ7FPH

2012-12-31

307/307

2016-06-29

893

SQ8OAU

2013-02-24

252/252

2016-03-18

894

SQ8GBG

2013-02-24

208/208

2013-06-30

895

SQ8GBE

2013-02-24

127/127

2012-08-02

896

SQ7EQB

2013-03-24

162/162

2013-05-12

897

SP7PA

SQ7WPA

2013-03-24

229/229

2014-06-07

898

SP3NYU

2013-05-03

104/104

2012-10-06

899

SQ3JPV

2013-05-03

289/290

2016-07-19

900

SP7FI

2013-05-03

111/111

2012-10-15

901

SP1DOZ

2013-06-16

131/132

2012-12-02

902

SQ6PPI

2013-08-04

102/102

2013-08-04

903

SQ5OUO

2013-09-08

106/106

2013-02-24

904

SQ7NSX

2013-09-08

101/101

2013-02-24

905

SP7JLH

2013-09-18

311/317

2016-09-05

906

SO9DXX

2013-09-18

104/104

2013-03-15

907

SP3DV

2013-12-13

304/309

2013-05-30

908

SQ7PGO

2013-12-13

196/196

2013-05-31

909

SP5RE

2013-12-13

114/114

2013-05-31

910

SQ5STN

2013-12-14

236/236

2013-03-24

911

SP6EVZ

SK 2015-07-30

2014-01-09

134/136

2013-07-09

912

SQ7FZR

2014-02-19

101/101

2013-08-11

913

SP7CKU

2014-02-19

146/148

2013-08-11

914

SP5ETS

2014-03-03

100/100

2013-09-01

915

SP1GQW

2014-07-21

111/111

2014-11-20

916

SQ1BHH

2014-08-09

226/226

2017-02-03

917

3Z6AEF

2014-08-09

219/220

2015-06-23

918

SP2DUS

2014-09-22

107/107

2014-03-18

919

SP6CES

2014-11-08

330/336

2016-12-13

920

SP9ITP

2014-11-21

158/158

2014-05-19

921

SQ8BGR

2014-12-19

147/147

2014-06-20

922

SP8CIV

2014-12-28

191/191

2014-06-23

923

SP8QEJ

2014-12-28

129/129

2014-06-27

924

SP6DHH

2015-02-13

127/131

2015-11-17

925

SP3UY

2015-03-22

213/213

2014-09-22

926

SQ2NIJ

2015-05-20

109/109

2014-11-14

927

SP2BUW

2015-09-14

150/150

2015-08-28

928

SP2SA

SP1RKH

2015-09-27

101/101

2014-12-03

929

SP9EWM

2015-12-28

147/149

2015-06-25

930

SP3QDM

2016-03-08

283/284

2015-09-09

931

SQ2RH

2016-03-24

116/117

2015-09-23

932

SP3SX

SP3SXX

2016-04-27

122/123

2016-04-24

933

SP8EET

2016-08-17

109/109

2016-02-16

934

SP6AO

2016-09-12

184/184

2016-09-06

935

SP4TBF

2016-10-21

117/119

2016-04-20

936

SQ1NT

2017-01-26

165/166

2016-07-26

937

SQ9ANT

2017-03-12

339/342

2016-09-12

938

SQ4LP

2017-03-13

108/108

2016-09-13

939

SQ4O

2017-03-13

102/102

2016-09-13

940

SP9GLJ

2017-03-17

109/109

2016-09-17

941

SQ5OVL

2017-03-19

310/312

2016-09-19

942

SQ5MJB

2017-03-19

239/239

2016-09-19

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Login Form

Wyślij zgłoszenie

Strona internetowa SP DX Clubu w połowie kwietnia 2016 przeszła znaczną reorganizację, związaną z przeniesieniem całej zawartości na nowy system zarządzania treścią. Dołożono wielu starań, aby wszystko działało poprawnie, ale zawsze w takich sytuacjach (przy ograniczonych zasobach osobowych) mogą pojawić się błędy, niedoskonałości i niedociągnięcia.

Jeśli dostrzegłeś jakiś błąd czy usterkę, zgłoś problem za pośrednictwem systemu Help Desk (przycisk "Wyślij zgłoszenie" powyżej). Z góry dziękujemy.

 

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony