DXCC HONOR ROLL - stacje polskie
Chronologiczne zestawienie wyróżnień (Honor Roll) uzyskanych przez stacje polskie w programie dyplomowym DXCC.
                     
  MIXED     PHONE  
  ZNAK Data ZNAK Data  
  SP7HT 5 XII 1979
SP5EAQ XII 1992  
  SP3DOI III 1981 SP6BZ 1 IV 1993 - 31 III 1994  
  SP6RT VI 1984 SP3CB     (act. SP3E) 28 VI 1994  
  SP9PT VI 1984 SP5COK 1 IV 1996 - 31 III 1997  
  SP9AI   VI 1985 SP6CDK 12 II 2000  
  SP2AJO VI 1987 SP7GAQ 8 III 2001  
  SP5EWY VI 1987 SP6ECA 1 IX 2001 - 30 IX 2001  
  SP6BZ VI 1987 SP9QMP 1 IX 2003 - 30 IX 2003  
  SP6AEG 27 III 1989
SP9AI 1 X 2003 - 31 X 2003  
  SP5BAK VII 1989 SP6IXF 2 III 2004  
  SP5EAQ X 1991 SP5AUB 26 V 2004  
  SP3CB     (act. SP3E) 16 III 1992 SP5EWY 1 IX 2004 - 30 IX 2004  
  SP6FER XII 1992 SP8AJK 16 II 2006  
  SP5PB VII 1994 SP3IBS 4 X 2007  
  SP5ES 28 XI 1994 SQ6SZ 27 VI 2008  
  SP6AZT     (act. SP6A) 27 II 1995
SP5CJQ 5 IX 2008  
  SP7ASZ 16 V 1995 SP3EPK 15 IX 2008  
  SP6CDK 27 II 1997 SP8NCJ 3 XI 2008  
  SP5COK 1 IV 1996 - 31 III 1997 SP1JRF 11 XI 2008  
  SP5GRM 1 IV 1996 - 31 III 1997 SP6CIK 25 VI 2009  
  SP3GEM 1 IV 1997 - 31 III 1998 SP7IWA 13 X 2009  
  SP5DRH 1 III 2000 - 31 III 2000 SP9FKQ 31 III 2010  
  SP2JKC 20 XII 2000 SP7ITB 10 IV 2010  
  SP7GAQ 8 III 2001
SP8NR 19 IX 2010  
  SP3IBS 27 IX 2001 SP2FAX 4 XI 2011  
  SP1JRF 13 XII 2002 SP6HEQ 16 VII 2012  
  SP6CZ 27 VI 2003 SP7VC 26 IX 2012  
  SP9QMP 1 IX 2003 - 30 IX 2003 SP6M 20 IV 2013  
  SP6CIK 15 III 2004 SP8FHM 25 VIII 2013  
  SP7CVW 31 III 2004 SP8FB 23 VI 2015  
  SP5DIR 1 III 2004 - 31 III 2004 SP9ODY 1 VII 2015  
  SP5AUB 26 V 2004
SP3RBG 16 IV 2016  
  SP3BGD 1 IV 2004 - 31 III 2005  
  SP3EPK 26 IV 2005  
  SP2GOW 9 VI 2005  
  SP8AJK 10 IX 2005  
  SP3FAR 3 X 2005        
  SP4KM 30 XI 2005 CW  
  SP7ITB 20 XII 2005 ZNAK Data  
  SP5CJQ 28 III 2006
SP5EWY 19 II 1991  
  SP7GXK V 2006 SP3CB     (act. SP3E) 18 XII 1996  
  SP9WZJ 30 IX 2007 SP5PB 1 IV 1997 - 31 III 1998  
  SP7IWA 4 X 2007 SP2JKC 20 XII 2000  
  SP7TF 4 X 2007 SP7GAQ 10 II 2003  
  SQ6SZ 11 X 2007 SP8AJK 13 III 2006  
  SP1S 17 XI 2007 SP5CJQ 28 III 2006  
  SP3XR 31 XII 2007
SP3FAR 23 XII 2006  
  SP9FKQ 12 V 2008 SP5GH 19 VI 2007  
  SP9UPK 11 VI 2008 SP9AI 3 X 2008  
  SP8FNA 23 X 2008 SP8FNA 23 X 2008  
  SQ8J 28 X 2008 SP1S 25 VIII 2009  
  SP6IXF 29 X 2008 SP7IWA 13 X 2009  
  SP6DNS 18 V 2009 SP2B     (act. SP2BMX) 27 X 2009  
  SP6AAT 22 VI 2009 SP6CIK 27 X 2009  
  SP7CXV 20 XII 2009
SP6RT 14 XI 2009  
  SP3MGM   (act. SP1MGM) 23 XII 2009 SP9FKQ 31 III 2010  
  SP5GQX 31 III 2010 SP8NR 19 IX 2010  
  SP8NR 19 IX 2010 SP2FAX 4 XI 2011  
  SP2FAX 19 VII 2011 SP3EPK 12 IX 2012  
  SP6HEQ 16 VII 2012 SP6HEQ 3 XII 2012  
  SP9RCL 20 IX 2012 SP5DIR 11 I 2013  
  SP8HXN 21 IX 2012 SP6M 20 IV 2013  
  SP7VC 26 IX 2012
SP7ITB 7 V 2013  
  SP5LM 5 XII 2012 SP6T 2 VIII 2013  
  SP6M   20 II 2013 SP8FHM 25 VIII 2013  
  SP8FHM 28 II 2013 SP1JRF 20 X 2013  
  SP8UFB   (act. SP8FB) 18 V 2013 SP8HXN 21 II 2014  
  SP3CGK 21 IX 2013 SP3IBS 8 IX 2015  
  SP7FRO 1 X 2013 SP9UPH 23 III 2016  
  SP6EQZ 18 XII 2013 SP1MGM 31 III 2016  
  SP8HKT 26 XII 2013
SP3CGK 31 III 2016  
  SP2DX 24 IV 2014 SP9ODY 1 V 2016  
  SP4K 09 V 2014 SP7XK 12 VI 2017  
  SP9UPH 23 V 2014 SP6CES 30 VIII 2018  
  SP9ODY 09 VI 2014 SP9RPW 17 X 2018  
  SP9UNX 27 X 2014 SP7VC 24 XI 2018  
  SP6T   23 II 2015 SP3FHV 18 IX 2019  
  SP7JQQ 16 V 2015  
  SP3FYX 7 X 2015
 
  SP6DLO 16 XI 2015  
  SP3SLA 4 II 2016    
  SP3RBG 31 III 2016        
  SP6AXW 1 IV 2016 RTTY / Digital  
  SP6EIY 4 IV 2016 ZNAK Data  
  SP7SP 13 IV 2016 SP4KM 30 XI 2005  
  SP9UPK 15 IV 2016 SP3BGD 16 VI 2012  
  SP9CQ 17 IV 2016
SP9FKQ 18 IX 2012  
  SP3V 18 V 2016 SP3FAR 08 V 2014  
  SP5CCC 23 VI 2016 SP3E 27 III 2016  
  SP2BMX 31 VIII 2016 SP3RBG 4 IV 2016  
  SP3PLD 18 IX 2016 SP8AJK 23 IV 2016  
  SP6QM 6 X 2016 SP9PT 20 X 2016  
  SP6CES 21 XI 2016 SP5EWY 19 XII 2017  
  SP2JLR 14 XII 2016  
  SP9CTW 28 III 2017
 
  SP2Y   12 IV 2017  
  SP7XK 12 VI 2017  
  SQ7FPD 8 XI 2017  
  SP1DSZ 17 VII 2018  
  SQ9ANT 22 IX 2018  
  SP9RPW 17 X 2018  
  SP7AAK 31 I 2019  
   
                     
Powyższe zestawienie sporządzono w oparciu o dane z QST, oraz uzyskane informacje bezpośrednio
od właścicieli znaków stacji wykazanych w powyższym zestawieniu ( dokumentacja z DXCC ).
W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym, autorzy proszą o informację.
Kolor NIEBIESKI czcionki - znaki stacji, która osiągnęła najwyższy poziom wyróżnienia TOP of HONOR ROLL - #1
Czcionka (kursywa) - znak stacji S.K. (Silent Key)
Obok znaku podano datę lub termin w okresie którego uzyskano dane wyróżnienie.
Data - oznaczenia:
TŁO  data uzyskania wyróżnienia HONOR ROLL 
 ( źródło : prywatna dokumentacja danej stacji, otrzymana z DXCC po procesie weryfikacji )
TŁO  data uzyskania wyróżnienia HONOR ROLL ( tolerancja 1 miesiąca )
 ( źródło : "deska" HONOR ROLL #1 ( wygrawerowana data - miesiąc/rok )
   zakres dat w obrębie których stacja uzyskała wyróżnienie Honor Roll - w/g miesięcznego lub
 rocznego zestawienia DXCC Managera (żródło : strona internetowa DXCC lub miesięcznik QST )
TŁO  data wydania miesięcznika QST, w którym została opublikowana lista HONOR ROLL,
 z wykazanym znakiem stacji po raz pierwszy.
TŁO  data wykazania po raz pierwszy znaku stacji w klasyfikacji Honor Roll, 
 w codziennych publikacjach stanu osiągnięć w programach dyplomowych DXCC .
( źródło : http://www.arrl.org/dxcc-standings )
Opracowali: Andrzej SP7GAQ i Leszek SP6CIK ostatnia aktualizacja: 5.11.2019