Na stronie SP DX Clubu, w zestawieniu Lista SPDXC All Time https://www.spdxc.org/index.php/lo-at/ w kolumnie STATUS wprowadzono dodatkowe oznaczenie w postaci * (gwiazdka). Oznaczono nim dane członków „starego” SP DX Klubu, którzy nie wstąpili do Stowarzyszenia SPDXC.
Zastosowanie tego oznaczenia w kolumnie STATUS umożliwia generowanie niniejszego zestawienia w innym układzie (kolejności).
Kliknięcie LPM (lewy przycisk myszy) w nagłówek kolumny z napisem STATUS w tabeli All Time, spowoduje wygenerowanie zestawienia uszeregowanego z podziałem na grupy:
– aktualni członkowie Stowarzyszenia SPDXC
– znaki SK (Silent Key) byłych członków Stowarzyszenia SPDXC
– znaki członków „starego” SP DX Klubu (bez deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia SPDXC)
– znaki SK (Silent Key) byłych członków „starego” SP DX Klubu
– znaki byłych członków, którzy złożyli rezygnacje z członkostwa w klubie.

Vy 73 Andrzej SP7GAQ
Sekretarz Krajowy SPDXC

Tags:

Comments are closed