Na stronie SP DX Clubu, w zestawieniu Lista SPDXC All Time https://www.spdxc.org/index.php/lo-at/ w kolumnie STATUS wprowadzono dodatkowe oznaczenie w postaci * (gwiazdka). Oznaczono […]
Informacje dodatkowe: Lista Mężów Zaufania SP DX Clubu: Mężowie zaufania, to osoby powołane przez Zarząd Stowarzyszenia SP DX C,lubu uprawnione do weryfikacji kart […]
Poniższe zestawienie osiągnięć członków SPDXC zostało utworzone w oparciu o analizę składek członkowskich i prezentuje osiągnięcia członków SPDXC, którzy opłacili składki za okres trzech […]
W przypadku posiadania informacji o negatywnych działaniach dla dobrego imienia SPDXC w/w kandydatów do SP DX Clubu prosimy o poinformowanie Sekretariatu SPDXC o […]
Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich członków SPDX Clubu od początku jego powstania tj. 19-09-1959. Składa się kolejno z następujących elementów: [NOWE] Dodatkowa opcja […]
Mężowie zaufania, to osoby powołane przez Zarząd Stowarzyszenia SP DX C,lubu uprawnione do weryfikacji kart QSL do Listy Osiągnięć Członków SP DX Clubu w […]