Współzawodnictwo 11 Pasm prezentuje osiągnięcia stacji na wszystkich pasmach amatorskich KF (od 160 do 10m). Do współzawodnictwa zaliczane są aktualne podmioty DXCC. Na […]
Współzawodnictwo jest otwarte dla wszystkich krótkofalowców SP. Współzawodnictwo obejmuje pasmo 60 metrów. Uznawane są wyniki według deklarowanych stanów (ilość potwierdzonych podmiotów DXCC), opartych […]
Silent Key Uwagi dotyczące zestawienia: Programy przeznaczone do logowania łączności w większości nie posiadają zestawień z rozbiciem na emisje dla pasma 60 metrów. […]
Stacje indywidualne Stacje klubowe Uzupełnienia do kolejnych zestawień należy przesyłać do ostatniego dnia ostatniego miesiąca kwartału.
Regulamin niniejszy określa zasady współzawodnictwa dyplomowego krótkofalowców polskich pod nazwą SPHC. Współzawodnictwo  dyplomowe prowadzone jest przez  sekcję dyplomową SP DX Clubu i polega […]
Tabela obejmuje ilości krajów na poszczególnych pasmach z uwzględnieniem następujących warunków:– kraje według aktualnej listy DXCC (bez deleted)– stacje uznane przez DXCC– kraje […]
Współzawodnictwo 9 Pasm prezentuje osiągnięcia stacji na wszystkich pasmach amatorskich KF (od 160 do 10m). Do współzawodnictwa zaliczane są aktualne podmioty DXCC. Na […]
Współzawodnictwo IOTA jest otwarte dla wszystkich krótkofalowców polskich (nadawców i nasłuchowców), niezależnie od przynależności organizacyjnej czy klubowej. Podstawą współzawodnictwa jest wykaz wysp z […]
Stacje indywidualne Stacje klubowe Stacje SWL Stacje Silent Key IOTA Ltd Do ogólnoświatowego współzawodnictwa IOTA zgłosił swój akces Kolega Krzysztof SQ8LUV, któremu życzę […]
Klikając w nagłówki poszczególnych kolumn można posortować dane wg. wybranej kolumny, aby sprawdzić kolejność osiągnięć na danym paśmie. Stacje indywidualne Stacje klubowe Manager […]