Silent Key Uwagi dotyczące zestawienia: Programy przeznaczone do logowania łączności w większości nie posiadają zestawień z rozbiciem na emisje dla pasma 60 metrów. […]
Stacje indywidualne Stacje klubowe Uzupełnienia do kolejnych zestawień należy przesyłać do ostatniego dnia ostatniego miesiąca kwartału.
Tabela obejmuje ilości krajów na poszczególnych pasmach z uwzględnieniem następujących warunków:– kraje według aktualnej listy DXCC (bez deleted)– stacje uznane przez DXCC– kraje […]
Stacje indywidualne Stacje klubowe Stacje SWL Stacje Silent Key IOTA Ltd Do ogólnoświatowego współzawodnictwa IOTA zgłosił swój akces Kolega Krzysztof SQ8LUV, któremu życzę […]
Klikając w nagłówki poszczególnych kolumn można posortować dane wg. wybranej kolumny, aby sprawdzić kolejność osiągnięć na danym paśmie. Stacje indywidualne Stacje klubowe Manager […]
Poniższe zestawienie osiągnięć członków SPDXC zostało utworzone w oparciu o analizę składek członkowskich i prezentuje osiągnięcia członków SPDXC, którzy opłacili składki za okres trzech […]
Tabela obejmuje ilości krajów na poszczególnych pasmach z uwzględnieniem następujących warunków:– kraje według aktualnej listy DXCC (bez deleted)– stacje uznane przez DXCC– kraje […]