Biuletyn CQDX jako cykliczne wydawnictwo SP DX Clubu pojawił się już w latach sześćdziesiątych. Początkowo był wydawany w Krakowie przez SP2LV, SP6ALL, SP9ADU i SP9KJ.

Od początku lat siedemdziesiątych, przez kilka lat CQDX redagowała i rozsyłała do zainteresowanych grupa: SP6RT, SP6BZ, SP6AEG. Do tego czasu biuletyny były powielane na powielaczu spirytusowym. Kolejno do zespołu redakcyjnego dołączyli SP6ECA i SP6BPY, który poprawił szatę graficzną biuletynu. Od tego czasu biuletyn był powielany na ksero i zmniejszony z formatu A4 do A5.

Kolejny zespół redakcyjny CQDX powstał w lutym 1996 roku, a w jego skład wchodzili Andrzej SP6ECA, Zbyszek SP6AZT, Janusz SP6IXF i Ryszard SP6CDK. Do roku 2002 biuletyn ukazywał się w postaci drukowanej, rozsyłanej pocztą, co było możliwe dzięki zaangażowaniu i staraniom wyżej wymienionych kolegów. Jednocześnie ukazywała się od kwietnia 1996 równolegle do papierowej internetowa wersja biuletynu – jej przygotowywaniem zajmował się Zygmunt SP5ELA.

Od maja 2001 roku rozpoczęto udostępnianie biuletynu w postaci plików PDF. Jednocześnie kontynuowano publikacje w formie strony WWW, rozsyłanie postaci tekstowej oraz – nieco wcześniej – rozpoczęło się rozsyłanie CQDX w formie tekstowej za pośrednictwem Listy Dyskusyjnej SPDXC. Równolegle przygotowywana i rozsyłana była wersja drukowana (papierowa) CQDX – tą formą dystrybucji zajmował się przez wiele lat Kuba SP5BB. Przygotowaniem materiałów i składem zajmowali się Tomek SP5UAF i Zygmunt SP5ELA.

Biuletyny CQDX zawierały bieżące tabele współzawodnictw prowadzonych przez SP DX Club, informacje DX, QSL Info, wyniki zawodów, relacje z DXpedycji oraz inne informacje dotyczące bieżących wydarzeń contestowych i DXowych oraz wydarzeń z życia SP DX Clubu.

Ostatnie wydanie CQDX pojawiło się w czerwcu 2014. Od tego czasu zaprzestano wydawania biuletynu. Stało się tak częściowo ze względu na brak możliwości czasowych, ale najważniejszą przyczyną były zmiany związane z upowszechnieniem dostępu do Internetu. Zadania Biuletynu CQDX przejęła strona internetowa SP DX Clubu, na której na bieżąco publikowane są informacje DX, komunikaty organizacyjne, wyniki współzawodnictw itp.

Archiwalne wydania biuletynów CQDX (pogrupowane po kilka lat) można pobrać, korzystając z poniższych linków.