1. Współzawodnictwo IOTA jest otwarte dla wszystkich krótkofalowców polskich (nadawców i nasłuchowców), niezależnie od przynależności organizacyjnej czy klubowej.
  2. Podstawą współzawodnictwa jest wykaz wysp z numerami porządkowymi IOTA dostępny na internetowej stronie komitetu IOTA: https://www.iota-world.org/ i w Przewodniku IOTA – IOTA Directory, dostępnym jako wydawnictwo RSGB.
  3. Współzawodnictwo sporządzane jest w formie tabeli, gdzie wynik jest sumą ilości wysp (wg. kryteriów Przewodnika IOTA) na poszczególnych kontynentach potwierdzonych kartami QSL.
  4. Osiągnięcia zaliczane są na podstawie deklaracji pisemnej lub ustnej – zasada ham spirit.
  5. Wyniki współzawodnictwa prezentowane są kwartalnie w CQDX i innych periodykach o tematyce krótkofalarskiej. Tabela sporządzana jest ostatniego dnia ostatniego miesiąca kwartału.
  6. Zgłoszenia należy kierować do wyznaczonego przez Zarząd SPDXC prowadzącego współzawodnictwo IOTA.
  7. Aktualnie współzawodnictwo IOTA prowadzi Augustyn SP6BOW, adres:

Augustyn Wawrzynek
SP6BOW

ul. Korfantego 5 B/1
47-232 Kędzierzyn-Koźle 12
email: sp6bow@poczta.onet.pl


IOTA SPDXC. Wyniki bieżące