Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich członków SPDX Clubu od początku jego powstania tj. 19-09-1959. Składa się kolejno z następujących elementów:

 • numer członkowski w kolejności rosnącej
 • znak członka SPDXC
 • inne używane lub obecne znaki wywoławcze
 • aktualny status członkowski – w informacji zastosowano następujące skróty:
  • * (gwiazdka) [NOWE]- członkowie „starego” SPDX Klubu, którzy nie wstąpili do Stowarzyszenia (brak deklaracji)
  • SK (Silent Key) – informacja o zmarłych członkach SPDXC z dokładną lub przybliżoną datą śmierci (jeżeli jest znana)
  • R  – rezygnacja z członkostwa SPDXC
  • D  – skreślenie z listy członków SPDXC
 • data wstąpienia do SPDXC
 • aktualny stan
  • kolumna ta ukazuje aktualny stan osiągnięć tych członków SPDXC, którzy opłacili składki członkowskie przynajmniej za rok 2019 „OK”, oraz w tabeli opłaconych składek członkowskich w latach 2016, 2017, 2018 posiadają status „OK” lub „n/d”. Niniejsze nie dotyczy nowych członków SPDXC przyjętych po 2019 roku tj. od numeru członkowskiego 960;
  • stan 000/000, występuje przy tych znakach, których właściciele ostatnią składkę członkowską opłacili w latach (2016-2018), ale nie spełniają powyższego warunku publikacji;
  • PUSTE pola występują przy pozostałych stacjach tj. tych, które w statusie mają (SK, R, D), oraz tzw „nieaktywnych” członkach (brak w wykazie składek publikowanych przez Skarbnika SPDXC).
 • Ostatni stan stacji Silent Key (SK) {NOWE}
  • w kolumnie tej wprowadzono nowe dodatkowe dane dotyczące ostatniego stanu osiągnięć dla stacji S.K. Dotyczy to tylko tych Kolegów S.K., którzy do końca swojej działalności byli „aktywnymi” członkami SPDX-Clubu, tj mieli uregulowaną wówczas składkę członkowską, maksymalnie z 3-letnim opóźnieniem, oraz dopełnili obowiązku przesłania pliku elektronicznego ze swoim stanem osiągnięć do Sekretariatu SPDXC. Dla oceny poziomu uzyskanego wyniku, w nawiasie podano ówczesną ( na dzień śmierci) obowiązującą liczbę podmiotów według listy DXCC (aktualne/aktualne ze skreślonymi). Dane te są uzupełniane sukcesywnie w oparciu o dostępną dokumentację.
 • uwagi dodatkowe
  • brak dokumentacji – oznacza braku karty przebiegu osiągnięć członka, oraz pozostałej dokumentacji papierowej.
  • nie dotyczy Stowarzyszenia – oznacza obecność dokumentacji papierowej, ale członek zmarł przed datą przekształcenia SPDXC w Stowarzyszenie Miłośników Łączności Radiowych SPDXC
  • brak deklaracji – członek nie wypełnił deklaracji członkowskiej pozwalającej na pełne przetwarzanie danych osobowych członka;
  • brak dokumentacji i pliku elektronicznego – oznacza, że członek wypełnił deklarację do Stowarzyszenia, ale brakuje dokumentacji papierowej, oraz nie przesłał wymaganego pliku elektronicznego;
  • brak pliku elektronicznego – członek nie utworzył pliku elektronicznego swoich osiągnięć

[NOWE] Dodatkowa opcja wyświetlania Listy SPDXC All Time.
Wprowadzone oznaczenie w postaci * (gwiazdki) w kolumnie STATUS -patrz, opis powyżej- umożliwia generowanie niniejszego zestawienia w innym układzie (kolejności).
Kliknięcie LPM (lewy przycisk myszy) w nagłówek kolumny STATUS spowoduje wygenerowanie zestawienia uszeregowanego z podziałem na grupy:
– aktualni członkowie Stowarzyszenia SPDXC
– znaki SK (Silent Key) byłych członków Stowarzyszenia SPDXC
– znaki członków „starego” SPDX Klubu (bez deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia)
– znaki SK (Silent Key) byłych członków starego” SPDX Klubu
– znaki byłych członków, którzy złożyli rezygnacje z członkostwa w klubie.

Jeśli ktokolwiek widzi, że dane są nieprawidłowe lub niepełne proszony jest o poinformowanie Sekretariatu o tym fakcie, email: sekretariat@spdxc.org lub sp7gaq@wp.pl.

Zależy nam na uzupełnieniu tego wykazu – zwłaszcza o członkach zmarłych (daty śmierci) lub tych, gdzie nie ma w ogóle dokumentów, podania dodatkowych używanych znaków, członkach – emigrantach itp.

Andrzej Wierzbowski
SP7GAQ
Sekretarz Krajowy SPDXC


Lista SPDXC All Time. Stan na dzień: 2023-03-11

Nr czł.ZnakInne znakiStatusData wstąpieniaAktualny stanOstatnia weryfikacjaOstatni stan stacji SKDokumentacja uwagi
Nr czł.ZnakInne znakiStatusData wstąpieniaAktualny stanOstatnia weryfikacjaOstatni stan stacji SKDokumentacja uwagi