Zjazd Stowarzyszenia SPDXC

Zjazd SPDXC odbędzie się w terminie 30 września – 2 października. Miejsce: Kobyla Góra, Hotel nad Zalewem (województwo wielkopolskie).

Tegoroczny Zjazd ma charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zachęcamy do licznego udziału i wczesnego rezerwowania miejsc.

>> KOMUNIKAT ZJAZDOWY

IARU HF

Pytanie dotyczące zawodów IARU HF

WRTC czyli World Radiosport Team Championship to Krótkofalarskie Drużynowe Mistrzostwa Świata, które rozgrywane są co kilka lat w czasie zawodów IARU HF.  W WRTC starują dwuosobowe zespoły. Operatorzy do danych zespołów wyłaniani są na podstawie wyników, które osiągają podczas startów w zawodach krótkofalarskich na przestrzeni kilku lat, które poprzedzają daną edycję WRTC.

Kwalifikacja do WRTC nie jest zatem dokonywana na podstawie wskazania przez jakąś organizację krótkofalarską, ale odbywa się wyłącznie na podstawie indywidualnych osiągnięć w zawodach krótkofalarskich. Dlatego też zespoły, które startują w WRTC to rzeczywiście przedstawiciele światowej contestowej czołówki.

WRTC odbywa się co kilka lat w różnych miejscach na świecie. Dwuosobowe zespoły startują z tego samego obszaru, używają własnych urządzeń, ale wszyscy dysponują tą samą mocą wyjściową, używają takich samych anten. Natomiast zespoły mogą używać własnego sprzętu wspomagającego (przełączniki, filtry, komputery itd.).

Znaki, których używają zespoły WRTC są losowane przed zawodami i utrzymywane w tajemnicy: operatorzy WRTC nie mogą się identyfikować swoimi własnymi znakami.

WRTC jest zawsze rozgrywane w czasie zawodów IARU HF.  Zespoły WRTC pracują w pasmach 80 – 10 metrów.

Zespół SN0HQ to grupa krótkofalowców - pasjonatów zawodów krótkofalarskich.Od kilkunastu lat członkowie tej grupy reprezentują w zawodach IARU HF Polski Związek Krótkofalowców, używając w zawodach znaku SN0HQ.

Członkowie grupy od wielu lat wymieniają się doświadczeniami, spotykają się kilka razy w roku, pomagają sobie wzajemnie w rozwijaniu i utrzymywaniu stacji. W czasie zawodów obok doświadczonych operatorów, do pracy zapraszani są także początkujący krótkofalowcy.

Strona internetowa SN0HQ: http://www.sn0hq.org.pl/

IARU HF to typowe zawody krótkofalarskie. Odbywają się co roku, zawsze w drugi pełny weekend lipca.

Natomiast WRTC czyli World Radiosport Team Championship to Krótkofalarskie Drużynowe Mistrzostwa Świata, które rozgrywane są właśnie w czasie zawodów IARU HF i odbywają się co kilka lat.  

Bardziej szczegółowy opis WRTC znajduje się w odpowiedzi na kolejne pytanie.

Zawody IARU HF są jednymi z najpopularniejszych zawodów w krótkofalarskim kalendarzu. Co roku skupiają tysiące uczestników z całego świata. Regulamin zawodów przewiduje oddzielne klasyfikacje dla stacji indywidualnych, pracujących emisjami CW, PHONE lub Mixed. W ramach każdej z tych grup jest dodatkowo podział na High Power, Low Power i QRP. Dodatkowo oczywiście zawodach prowadzona jest klasyfikacja stacji z wieloma operatorami.

Cechą charakterystyczną zawodów jest praca stacji HQ (Head Quarter), które prezentują narodowe organizacje radioamatorskie zrzeszone w IARU. Stacje HQ są w zawodach klasyfikowane w oddzielnej kategorii. Bardzo często stacje HQ wydają specjalne dyplomy za łączności nawiązane z daną stacją w czasie zawodów IARU HF. Zawody są więc doskonałą okazją do nawiązania wielu ciekawych łączności oraz do zdobycia krótkofalarskich dyplomów. Warto wiedzieć, że sam organizator zawodów zapewnia, że dyplom za zawody otrzyma każda stacja, która w zawodach nawiąże minimum 250 łączności.

Polski Związek Krótkofalowców od wielu lat w czasie zawodów IARU jest reprezentowany przez stację, używającą znaku SN0HQ.

Patronem zawodów IARU HF jest Międzynarodowa Unia Radioamatorska – IARU (International Amateur Radio Union). W imieniu IARU zagadnieniami organizacyjnymi zawodów zajmuje się ARRL (Amerykański Związek Krótkofalowców).

Wiadomości DXNews.com

DX Engineering Radio Blog

Podcasty QSO Today

 • W0LD
  Episode 419 - Lauren Libby - W0LDLauren Libby, W0LD,...
 • NP4G
  Episode 418 - Otis Vicens - NP4GOtis Vicens, NP4G,...
 • W8CI
  Episode 417 - Michael Kalter - W8CIMichael Kalter,...
 • VA3ON
  Episode 416 - Rod Hardman - VA3ONRod Hardman, VA3ON,...
 • AE4S
  Episode 415 - Bill Jordan - AE4SBill Jordan’s, AE4S,...
Powrót na górę strony