Stan na dzień: 2022-12-31

Stacje indywidualne

LpZnakPunktyDyplomy/NalepkiUzupełnienie
LpZnakPunktyDyplomy/NalepkiUzupełnienie

Stacje klubowe

LpZnakPunktyDyplomy/NalepkiUzupełnienie
LpZnakPunktyDyplomy/NalepkiUzupełnienie

Uzupełnienia do kolejnych zestawień należy przesyłać do ostatniego dnia ostatniego miesiąca kwartału.

Tomasz Barbachowski
SP5UAF

e-mail: : sp5uaf@hotmail.com