Lista Dyskusyjna SP DX Clubu została uruchomiona na początku 1999 roku. Celem uruchomienia Listy było stworzenie internetowego forum wymiany informacji dla członków SP DX Clubu. Z upływem czasu okazało się, że zainteresowanie wymianą informacji jest na tyle szerokie, że umożliwiono korzystanie z Listy także nie-członkom Stowarzyszenia SPDXC.

Lista Dyskusyjna SP DX Clubu jest otwarta (dostępna) dla wszystkich krótkofalowców zainteresowanych tematyką DX (DXpedycje, QSL info, szczegóły dotyczące zawodów KF, SP-DX Contest, informacje organizacyjne SP-DX Clubu, współzawodnictwa, ciekawe miejsca w Internecie, adresy e-mail, itp.).

Wiadomości wysyłane na listę nie są moderowane, ale zapisanie adresu email na listę jest możliwe TYLKO na pośrednictwem administratora listy. Ten sposób zapisywania ma na celu jednoznaczne skojarzenie adresu email ze znakiem wywoławczym uczestnika listy. Zgłoszenia do udziału w Liście należy wysyłać do administratora listy.

Szczegółowy regulamin Listy Dyskusyjnej SPDXC

 1. Lista Dyskusyjna SPDXC jest przeznaczona dla członków SP DX Clubu oraz dla sympatyków SPDXC i osób zainteresowanych DXowaniem i zawodami krótkofalarskimi. Lista prowadzona jest w języku polskim.
 2. Lista stanowi forum wymiany szeroko pojętych informacji DXowych: DXpedycje, QSL info, szczegóły dotyczące zawodów KF, SP DX Contest, informacje organizacyjne SP DX Clubu, współzawodnictwa, ciekawe miejsca w Internecie, adresy e-mail, itp.
 3. Lista może być także miejscem uzyskania innych informacji, jak np. informacje personalne, techniczne, itp. W takim wypadku lista powinna służyć jako miejsce, gdzie można znaleźć osobę, która potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie, a dalszą dyskusję należy prowadzić kierując korespondencję na prywatne konta e-mail.
 4. Lista w żadnym wypadku nie może służyć jako forum wymiany informacji typu „kupię-sprzedam”. Zabrania się również reklamowania i promowania jakichkolwiek osób, firm, produktów, wydawnictw i komercyjnych adresów internetowych.
 5. Wszystkie wiadomości wysyłane na listę dyskusyjną powinny być podpisane własnym imieniem i znakiem.
 6. Listy nie powinny zawierać załączników. Mechanizmy bezpieczeństwa listy mogą powodować usuwanie załączników lub blokowanie wiadomości z załącznikami.
 7. Lista jest prowadzona „społecznie” i prawidłowość jej funkcjonowania nie może być podmiotem reklamacji. Prowadzący listę dołożą wszelkich starań aby działała ona właściwie.
 8. Uczestnik listy dyskusyjnej zobowiązany jest do podania administratorowi listy  swojego znaku oraz adresu email, który ma być zapisany na listę.
 9. Każdy uczestnik (subskrybent) listy powinien zgłaszać fakt zmiany adresu email. Adresy email, z których będą przychodzić zwroty wiadomości, będą usuwane z listy.
 10. Uczestnik listy dyskusyjnej ma prawo w każdej chwili do rezygnacji z udziału w liście.
 11. Administrator listy ma prawo do skreślenia uczestnika listy.
 12. Wszelkie objawy niekulturalnego zachowania, obraźliwe uwagi, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu spowodują natychmiastowe wykreślenie z grona uczestników listy.
 13. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące organizacji listy kierować należy do administratora listy dyskusyjnej.
 14. Nad właściwym funkcjonowaniem listy czuwa Zarząd SP DX Clubu. Decyzje Zarządu dotyczące działania listy są rozstrzygające.
 15. Lista zastała uruchomiona w dniu 16.03.1999r. na podstawie decyzji Zarządu SP DX Clubu.
 16. Od marca 2022 Lista Dyskusyjna SPDXC funkcjonuje na platformie Google Groups. Uczestnictwo w Liście Dyskusyjnej SPDXC oznacza akceptację zasad działania tej platformy (szczegóły: https://support.google.com/a/topic/25838?hl=en&ref_topic=9197).

Obowiązująca wersja: Zarząd SPDXC, Kielce, dn 07.03.2022
Pierwsza wersja regulaminu: Zarząd SPDXC,  Warszawa, dn 25.03.1999


Funkcję administratora Listy Dyskusyjnej pełni Tomek SP5UAF:

[sc name=”www-admin”][/sc]


Prześlij prośbę o zapisanie na Listę Dyskusyjną SPDXC