Mężowie zaufania, to osoby powołane przez Zarząd Stowarzyszenia SP DX C,lubu uprawnione do weryfikacji kart QSL do Listy Osiągnięć Członków SP DX Clubu w imieniu Sekretarza Krajowego SPDXC. Mężowie zaufania mogą także weryfikować karty osobom zamierzającym wstąpić w szeregi SP DX Clubu.

Lista znaków osób uprawnionych do weryfikacji kart QSL we współpracy z Sekretarzem Krajowym SP DX Clubu:

SP1SP1JRF
SP2SP2BNJ, SP2GJI, SP2GJV
SP3SP3FAR, SP3GEM
SP4SP4ETO
SP5SP5CCC, SP5ELA, SP5EWY, SP5UAF
SP6SP6BOW, SP6CIK, SP6EQZ, SP6M, SP6T
SP7SP7CVW, SP7DQR, SP7GAQ
SP8SP8AJK, SP8FNA, SP8NR
SP9SP9AI, SP9BRP, SP9DWT, SP9PT

W okresie kadencji uprawnienia Mężów Zaufania mają członkowie Zarządu SPDXC. Lista obowiązuje od chwili ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.