1. Współzawodnictwo jest otwarte dla wszystkich krótkofalowców SP.
  2. Współzawodnictwo obejmuje pasmo 60 metrów.
  3. Uznawane są wyniki według deklarowanych stanów (ilość potwierdzonych podmiotów DXCC), opartych na bazie posiadanych kart QSL oraz potwierdzeń uzyskanych za pośrednictwem LoTW (Logbook of the World) oraz eQSL.
  4. Współzawodnictwo prezentuje wyniki potwierdzonych podmiotów w podziale na CW, PHONE i Digital oraz MIXED.
  5. Zaliczane są tylko kraje aktualne (bez deleted) według Listy DXCC.
  6. Do współzawodnictwa nie będą zaliczane aktywności stacji nieuznawanych przez DXCC.
  7. Prowadzący współzawodnictwo ma prawo do weryfikacji w dowolnej formie (np. prosząc o przedstawienie wykazu znaków potwierdzonych krajów na poszczególnych emisjach i na tej podstawie wybiórcza weryfikacje kart).
  8. Decyzje prowadzącego są wiążące.
  9. Tabela współzawodnictwa będzie ukazywała się co kwartał.
  10. W przypadku braku uzupełnienia w danym kwartale zostanie uwzględniony jeden raz stan poprzedni.
  11. Publikacje tabeli współzawodnictwa będą zamieszczane na stronie internetowej SP DX Clubu oraz w zainteresowanych czasopismach.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną. Aby osiągnięcia zostały ujęte w zestawieniu za dany kwartał, należy je przesłać najpóźniej w ostatnim dniu kwartału. Zgłoszenia prosimy podawać np. w następującej postaci, SP5UAF, CW: 5, PHONE: 1, DIGI: 1, MIXED: 5.

Manager współzawodnictwa:

Tomasz Barbachowski
SP5UAF

e-mail: : sp5uaf@hotmail.com


60 Metrów. Wyniki bieżące


Prześlij zgłoszenie do Współzawodnictwa 60 metrów: