Regulamin współzawodnictwa jest dostępny w formacie PDF:

Intercontest KF. Wyniki bieżące