Współzawodnictwo 11 Pasm prezentuje osiągnięcia stacji na wszystkich pasmach amatorskich KF (od 160 do 10m). Do współzawodnictwa zaliczane są aktualne podmioty DXCC. Na […]
Współzawodnictwo jest otwarte dla wszystkich krótkofalowców SP. Współzawodnictwo obejmuje pasmo 60 metrów. Uznawane są wyniki według deklarowanych stanów (ilość potwierdzonych podmiotów DXCC), opartych […]
Regulamin niniejszy określa zasady współzawodnictwa dyplomowego krótkofalowców polskich pod nazwą SPHC. Współzawodnictwo  dyplomowe prowadzone jest przez  sekcję dyplomową SP DX Clubu i polega […]
Współzawodnictwo 9 Pasm prezentuje osiągnięcia stacji na wszystkich pasmach amatorskich KF (od 160 do 10m). Do współzawodnictwa zaliczane są aktualne podmioty DXCC. Na […]
Współzawodnictwo IOTA jest otwarte dla wszystkich krótkofalowców polskich (nadawców i nasłuchowców), niezależnie od przynależności organizacyjnej czy klubowej. Podstawą współzawodnictwa jest wykaz wysp z […]
W stałym współzawodnictwie pn. ”SP DX MARATON” uczestniczyć mogą wszystkie polskie radiostacje amatorskie. Współzawodnictwo prowadzone jest w grupach: A – nadawcy indywidualni, B […]