Masz pytanie? Szukasz informacji?
Kategorie
< Wszystkie tematy
Drukuj

Zgłoszenia do DXCC. Przewodnik

Materiał przygotowany przez Leszka SP6CIK – DXCC Card Checker’a.

Jakie karty może weryfikować DXCC Card Checker?

Są to karty przedstawiane do pierwszego dyplomu DXCC i do kolejnych uzupełnień za QSO począwszy od 15 listopada 1945 roku.

Karty mogą być sprawdzane na wszystkie dyplomy DXCC i ich uzupełnienia:

  • Mixed, Phone, CW, Digital, Satellite
  • Dyplomy za poszczególne pasma za wyjątkiem pasma 60m.
  • 5 Band DXCC

Uwaga: DXCC nie wydaje dyplomów za poszczególne emisje na pasmach lub 5BDXCC (np. 80 Meter CW lub 5 Band DXCC Phone).

Zasady przyjmowania zgłoszeń

Pierwsze zgłoszenie

Wnioskujący wysyłając swój pierwsze zgłoszenie powinien dostarczyć karty potwierdzające łączności z przynajmniej 100 aktualnych podmiotów. Praktyczniej jest dostarczyć o kilka kart więcej, gdyż niektóre karty mogą zawierać aktywności nie zaliczane przez DXCC do dyplomu. Pierwsze zgłoszenie nie posiada górnego limitu przedstawianych kart QSL.

Uzupełnienie (kolejne zgłoszenie)

Następne zgłoszenia, które są już uzupełnieniami mogą zawierać dowolną liczbę kart QSL.

Dokumenty zgłoszenia

Wraz z kartami należy dostarczyć wypełnione i podpisane zgłoszenie (DXCC Award Application) i wykaz łączności (DXCC Record Sheet).

Obecnie z uwagi na sytuacje związaną z Covid-19 wstrzymano przyjmowanie tradycyjnych aplikacji papierowych. Można tylko korzystać z aplikacji online dostępnych na stronie:
https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/index.php

Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją na ww. stronie. Końcowym etapem jest wydrukowanie aplikacji wraz z wykazem łączności. Aplikacja znajduje się w zakładce „Application History”. Aplikację należy podpisać.

Warunki jakie powinny spełniać karty QSL przedstawiane do sprawdzenia

Karty QSL muszą być dokładnie ułożone w kolejności wg wykazu QSO w DXCC Record Sheet. Karty powinny zawierać minimum następujące informacje: znak korespondenta, znak zgłaszającego, datę i czas QSO, pasmo, emisję i nazwę podmiotu zgodną z listą DXCC. Nie można przedstawiać do weryfikacji kopii kart (np. ksero). E-QSL nie są zaliczane. Karty QSL nie mogą być poprawiane (nawet ręką wystawiającego) lub co gorzej fałszowane.

Informacja o procesie sprawdzania kart

DXCC Card Checker sprawdza prawidłowość wypełnienia formularza zgłoszenia. Następnie weryfikuje dokładnie każdą kartę QSL zgodnie z przedstawionym wykazem. W przypadku karty niezgodnej ze obowiązującymi zasadami przekreśla linię, w której znajduje się wykazane QSO i daje adnotację o powodzie wykreślenia np. brak daty, e-QSL, etc. Informację taką przekazuje również aplikantowi. Po sprawdzeniu wszystkich kart podpisuje zgłoszenie oraz każdą stronę wykazu łączności. Następnie osobiście wysyła aplikację do DXCC nie później niż 2 dni robocze od daty sprawdzenia. (o ile wnioskujący przedstawił kompletny wniosek).

Opłaty

Opłaty za aplikacje są podane na stronie: http://www.arrl.org/dxcc-awards-fees

Pamiętaj: opłata jest związana z ilością QSO przedstawionych do weryfikacji. Nie należy mylić z ilością przedstawionych kart QSL. Za sprawdzone duplikaty również pobierana jest opłata.

Dostarczanie kart do weryfikacji przez DXCC Card Checker’a

Zgodnie z punktem 3b rozdziału IV Regulaminu DXCC „na wnioskującym spoczywa odpowiedzialność za dostarczenie kart weryfikatorowi i ich odbiór od niego.”

Najbardziej polecanym miejscem, gdzie może odbyć się sprawdzenie kart są zjazdy, spotkania i inne imprezy krótkofalarskie. Ma to tę podstawową zaletę, że unika się opłat związanych z przesyłką kart QSL i eliminuje niebezpieczeństwo ich zagubienia. Możliwe jest przesłanie zgłoszenia wraz z kartami QSL pocztą lub firmą kurierską. W tym przypadku DXCC Card Checker nie może ponosić odpowiedzialności za zagubienie kart podczas przesyłki. Pełne koszty przesyłki (łącznie z powrotną) ponosi aplikant.

Zgłoszenie w największym skrócie czyli ściąga

Pamiętaj, że aby zgłoszenie przebiegło sprawnie powinieneś dostarczyć:

  • podpisany formularz zgłoszeniowy (DXCC Award Application);
  • wykaz łączności (DXCC Record Sheet);
  • karty ułożone zgodnie z powyższym wykazem;
  • SASE na zwrot kart do Ciebie wybranym rodzajem przesyłki. Proszę o wypełnienie druków na list polecony lub przesyłkę firmą kurierską (nie dotyczy weryfikacji na Zjazdach, spotkaniach);
  • Twoje dane adresowe i e-mail

Ostatnie zalecenia i prośby

Program DXCC Card Checker opiera się na zasadzie wolontariatu. Działalność ta gwarantuje bezpieczeństwo Twoim kartom QSL i ich szybki zwrot do Twoich rąk. Zmniejsza również Twoje koszty związane z udziałem w programie dyplomowym DXCC. Pamiętaj również o tym, że DXCC i DXCC Card Checker nie może płacić za Ciebie.

Tags:
Spis treści