Masz pytanie? Szukasz informacji?
Kategorie
< Wszystkie tematy
Drukuj

SP DX Club. Co robimy…

Nieco historii

SP DX Club to stowarzyszenie pasjonatów dalekich łączności, zawodów krótkofalarskich i dyplomów. Pełna, oficjalna nazwa naszej organizacji to: SPDXC – Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych. Jesteśmy formalnie zarejestrowanym stowarzyszeniem. W informacjach na stronie internetowej czy biuletynach posługujemy się skróconą nazwą SP DX Club albo SPDXC.

SP DX Club powstał w formalnie 9 czerwca 1959 roku. Powstał jako klub specjalistyczny Polskiego Związku Krótkofalowców. W skład pierwszego Zarządu SPDXC weszli Alfons SP2AP, Julian SP3PL, Krzysztof SP5HS, Roman SP7HX oraz Edward SP8CK.

Od chwili powstania cyklicznie odbywają się Zjazdy SP DX Clubu. Jest to zawsze okazja do spotkań, ciekawych prelekcji i prezentacji, a co kilka lat zjazd ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.

W 2000 roku, podczas Zjazdu SPDXC w Ustroniu decyzją zebranych SP DX Club został przekształcony z klubu specjalistycznego PZK w niezależne stowarzyszenie, posiadające osobowość prawną: SPDXC – Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych.

Stowarzyszenie SPDXC jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Krótkofalowców.

Co robimy

Celem działania SP DX Clubu jest promowanie współzawodnictw sportowych, DXowania, pracy w zawodach, zdobywania dyplomów krótkofalarskich, jak też propagowanie innych form wyczynowego krótkofalarstwa.

Członkowie SP DX Clubu płacą roczne składki członkowskie. Zebrane fundusze są przeznaczane na wspieranie wypraw DX, promowanie SP DX Clubu jako takiego, organizację współzawodnictw czy promowanie zawodów SP DX Contest. Poza tym stowarzyszenie ponosi niewielkie koszty stałe związane z funkcjonowaniem (księgowość, opłaty za domenę internetową i lokalizację strony itp.). Wszystkie funkcje w ramach Zarządu SPDXC są (i zawsze były) sprawowane na zasadach honorowych, bez jakiejkolwiek formy wynagrodzenia.

Od chwili powstania SP DX Club wsparł finansowo i organizacyjnie wiele wypraw (DXpedycji) do poszukiwanych podmiotów DXCC (patrz: DXpedycje wspierane przez SP DX Club). Jest to możliwe wyłącznie dzięki składkom członkowskim. Z drugiej strony podczas corocznych Zjazdów SPDXC odbywają się prezentacje z takich wypraw i jest to niepowtarzalna okazja na spotkania z organizatorami DXpedycji (zarówno polskich jak i międzynarodowych).

SP DX Club prowadzi także kilka współzawodnictw sportowych, których celem jest przedstawienie osiągnięć polskich stacji na poszczególnych pasmach fal krótkich. SPDXC prowadzi także współzawodnictwo dyplomowe – promujące zdobywanie wyczynowych i okolicznościowych dyplomów krótkofalarskich. Kolejnym współzawodnictwem jest Intercontest KF – cykliczne zestawienie, które podsumowuje osiągnięcia wszystkich polskich stacji w najważniejszych zawodach krótkofalarskich w ciągu roku kalendarzowego. Czołowe stacje co roku otrzymują specjalne dyplomy (plakiety) fundowane przez SP DX Club. Od wielu lat w organizację Intercontest KF włącza się Polski Związek Krótkofalowców, fundując dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

Współzawodnictwa, poza Listą Osiągnięć Członków SPDXC, są dostępne dla wszystkich polskich krótkofalowców, niezależnie od przynależności organizacyjnej. Poza możliwością porównywania się z innymi współzawodnictwa mają jeszcze jedną niezaprzeczalną wartość: przechowują historie osiągnięć sportowych. Ta historia pozostanie na zawsze, nawet kiedy nas już nie będzie. Kiedy dzisiaj oglądamy stare, archiwalne listy osiągnięć sprzed kilkudziesięciu czy kilkunastu lat, widzimy tam znaki wielu naszych przyjaciół, którzy już na zawsze odeszli. Historia ich osiągnięć jest jednak zachowana w historycznych zestawieniach współzawodnictw.

Warto wreszcie wspomnieć, że SP DX Club uczestniczy w pracach Komisji Zawodów SP DX Contest lub wspiera pracę tej Komisji i co roku jest sponsorem kilku nagród-plakiet w tych zawodach.

Dlaczego to robimy

Odpowiedzią jest krótkofalarska pasja oraz chęć dzielenia się tą pasją, a także współzawodniczenia (ściągania się) z innymi pasjonatami radia. Aby wstąpić do SPDXC, wymaganą granicą od długiego czasu jest posiadanie potwierdzeń za łączności z minimum stu podmiotów DXCC. W obecnych czasach nie stanowi to wielkiego wyzwania, ale nie zmieniamy tego wymagania i wciąż traktujemy tę „setkę” jako pewną „magiczną” granicę, której przekroczenie oznacza, że komuś się po prostu chce DXować, że ktoś po prostu to lubi.

Niezależnie od aspektów członkowskich SP DX Club zawsze był i pozostaje nadal organizacją otwartą i przyjazną dla wszystkich krótkofalowców. Dlatego do naszych współzawodnictw, jak też na nasze Zjazdy zawsze zapraszamy wszystkich – niezależnie od osiągnięć, przynależności itd. Podobnie też strona internetowa oraz lista dyskusyjna SPDXC są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Warto wspomnieć, że na stronie internetowej SPDXC jest rozwijana „Baza wiedzy”, gdzie można znaleźć wiele artykułów dotyczących kwestii operatorskich, technicznych czy związanych z propagacją fal radiowych.

Naszym najważniejszym celem jest wzajemne poznawanie się, wymiana informacji i wiedzy oraz budowanie przyjaźni i znajomości – czyli integrowanie naszego środowiska. Najważniejsze są dla nas sprawy, które stanowią kwintesencję krótkofalarskiego ducha.

Zapraszamy do naszego grona wszystkich pasjonatów krótkofalarstwa. Jeśli zdecydujesz się zostać członkiem SP DX Clubu albo przynajmniej rozważasz taką możliwość, zachęcamy do lektury artykułu Jak zostać członkiem SP DX Clubu.

Spis treści